විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/නොවැම්බර්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

තෝරාගත් සංවත්සර/අද දවස ගැන ලේඛනාගාරය
ජනවාරිපෙබරවාරිමාර්තුඅප්‍රේල්මැයිජුනිජූලිඅගෝස්තුසැප්තැම්බර්ඔක්තොම්බර්නොවැම්බර්දෙසැම්බර්


තෝරාගත් සංවත්සර සඳහා මෑත වෙනස්වීම්තෝරාගත් සංවත්සර සංස්කරණයේ මාර්ගෝපදේශයන්


දැන් වෙලාව 11:13 බදාදා, පෙබරවාරි 21, 2018 (UTC) – මෙම පිටුවේ ක්‍ෂය විමෝචනය කරන්න


1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

නොවැම්බර් 1: බටහිර ක්‍රිස්තියානි ආගමෙහි සියළු සාන්තුවරයන්ගේ දිනය ;

ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවන ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතාගේ අභාවය.

තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 31නොවැම්බර් 1නොවැම්බර් 2

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 2: බටහිර ක්‍රිස්තියානි ආගමෙහි මළවුන්ගේ දිනය ;

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 1නොවැම්බර් 2නොවැම්බර් 3

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 3: ඩොමිනිකා (1978) හී , මයික්‍රොනීසියා ගිවිසුම් ජනපදයන්ගේ (1986), සහ පැනමාවෙහි (1903) නිදහස් සැමරුම් දිනය; ජපානයෙහි සංස්කෘතික දිනය

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 2 නොවැම්බර් 3 නොවැම්බර් 4

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 4: රුසියාවේ එකමුතු දිනය .

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 3 නොවැම්බර් 4 නොවැම්බර් 5

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 5:මහා බ්‍රිතාන්‍යයෙහි සහ සමහරක් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල රටවල ගයි ෆෝක්ස් රාත්‍රිය (1605)


තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 4 නොවැම්බර් 5 නොවැම්බර් 6

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 6: ඩොමිනිකන් ජනරජයේ (1844) සහ ටජිකිසේතානයේ (1994) ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා දිනය;


තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 5 නොවැම්බර් 6 නොවැම්බර් 7

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 7: බෙලාරූස් හා පැරණි සෝවියට් සංගමයෙහි වෙනත් බොහෝ ප්‍රදේශ විසින් සමරනු ලබන ඔක්තොම්බර් විප්ලව දිනය

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 6 නොවැම්බර් 7 නොවැම්බර් 8

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 8:

විල්හෙල්ම් කොන්රඩ් රොන්ට්ජන්

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 7 නොවැම්බර් 8 නොවැම්බර් 9

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 9:ඔස්ට්‍රියාවේ, ජර්මනියේ සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ නිපැයුම්කරුවන්ගේ දිනය

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 8 නොවැම්බර් 9 නොවැම්බර් 10

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 10: පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ සැමරෙන රණවිරුවන් අනුස්මරණ ඉරුදිනය (2013);


තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 9 නොවැම්බර් 10 නොවැම්බර් 11

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 11: පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ සැමරෙන රණවිරු අනුස්මරණ දිනය ;


තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 10 නොවැම්බර් 11 නොවැම්බර් 12

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 12: බැහෑ අල්ලාහ්ගේ උපත, බහායි ධර්මයේ ශුද්ධවූ දිනයකි

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 11 නොවැම්බර් 12 නොවැම්බර් 13

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 13: ශුද්ධවූ ජෝන් ක්‍රිසොස්ටොම් තුමාගේ මංගල්‍යය දිනය (ක්‍රිස්තියානි ආගම)

 • 1989 – ශ්‍රී ලංකාවේ කැරලි නායක රෝහණ විජේවීර පොලිස් වෙඩිපහරකින් මරණයටපත්වීම.

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 12 නොවැම්බර් 13 නොවැම්බර් 14

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 14: ලෝක දියවැඩියා දිනය; ඉන්දියාවේ ළමා දිනය


තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 13 නොවැම්බර් 14 නොවැම්බර් 15

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 15: බ්‍රසීලයේ ජනරජ දිනය ( 1889);

.

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 14 නොවැම්බර් 15 නොවැම්බර් 16

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 16: එස්ටෝනියාවේ ස්වෛරීත්වය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ දිනය ( 1988)

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 15 නොවැම්බර් 16 නොවැම්බර් 17

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 17:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 16නොවැම්බර් 17නොවැම්බර් 18

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 18: ලැට්වියාවේ නිදහස් දිනය (1918);

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 17නොවැම්බර් 18නොවැම්බර් 19

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 19: මාලි රාජ්‍යයේ විමුක්ති දිනය

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 18 නොවැම්බර් 19 නොවැම්බර් 20

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 20: විශ්ව ළමා දිනය

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 19නොවැම්බර් 20නොවැම්බර් 21

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 21:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 20නොවැම්බර් 21නොවැම්බර් 22

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 22:ලෙබනනයේ නිදහස් දිනය (1943) .

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 21නොවැම්බර් 22නොවැම්බර් 23

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 23: ක්‍රිස්තු රජාණන්ගේ මංගල්‍යය, ක්‍රිස්තියානි ආගම (2014)

Ruwanwelisaya.jpg
Official Photographic Portrait of Don Stephen Senanayaka (1884-1952).jpg

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 22නොවැම්බර් 23නොවැම්බර් 24

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 24:

 • 1859 - චාල්ස් ඩාවින්ගේ "සත්ව සන්තතියේ ප්‍රභවය" නම් ග්‍රන්ථය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම.
 • 1902 - ලොව ප්‍රථම වරට වෘත්තීය ඡයාරූප ශිල්පීන් සඳහා වු සමුළුවක් පැරීසියේ දී ආරම්භ වීම.
HartBerg with WilburWright.jpg
 • 1909 - රයිට් සහෝදරයන් විසින් ඩොලර් මිලියනයක සංස්ථාවක් වානිජමය වශයෙන් ගුවන්යානා නිෂ්පාදනය සඳහා ස්ථාපිත කිරීම.
 • 1910 - මෙදින නිකුත් වූ නියෝගයක් ප්‍රකාරව ව්‍යවස්ථාදායක මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් ගණන 21 දක්වා වැඩි කිරීම.
 • 1950 - ගල්ඔය සංවර්ධන මණ්ඩලය පිහිටුවීම.
 • 1959 - මරණ දඩුවම නැවත පැනවීමේ පනත මහජන මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේදී සම්මත වීම.

80px|දකුණ

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 23නොවැම්බර් 24නොවැම්බර් 25

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 25: ඉන්දුනීසියාවේ ගුරුවරුන්ගේ දිනය;

 • 1865 - කොළඹ නගර සභාව සංස්ථාපනය කිරීම.
 • 1947 - පළමු නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය නම් කිරීම.
 • 1949 - 1949 අංක 58 දරන මුදල් නිතී පනත සම්මත වීම.
 • 1955 - ශ්‍රී ලංකාවේ චිත්‍රපටය සඳහා පැවැත්වුණු පළමු වැනි සම්මාන උළෙල වන දීපශිඛා සම්මාන උළෙලේ දී හොඳම චිත්‍රපටය හිමි සම්මානය ලැබු සිරිසේන විමලවීර විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද “පොඩි පුතා” චිත්‍රපටය තිරගත වීම.
 • 1975 - රොබට් එස්. ලඩ්ලි විසින් සම්පුර්ණ ශරීරය එක්ස් - රේ කළ හැකි ස්කෑනර් යන්ත්‍රයක් සඳහා වන පළමු ඇමෙරිකානු පේටන්ට් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.
 • 1984 - විලියම් ජේ. ස්ක්‍රෝඩර්ට කෘතීම හදවතක් බද්ධ කරනු ලැබීය.

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 24 නොවැම්බර් 25 නොවැම්බර් 26

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 26: ජගත් දිය ඇළි දිනය;

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 25නොවැම්බර් 26නොවැම්බර් 27

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 27: හිරු අවරට යත්ම හනුකාහ් උත්සවය ඇරඹේ (ජුදා ආගම, 2013);

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 26 නොවැම්බර් 27 නොවැම්බර් 28

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 28: ඉරානයේ නාවික හමුදා දිනය

 • 1912 - ඇල්බේනියාවට නිදහස ලැබීම.
 • 1922 - පළමු වැනි අහසේ අකුරු ලිවීම ඇමරිකාවේ ටයිම්ස් චතුරශ්‍රයට ඉහළ අහසේදී සිදු කිරීම.
 • 1948 - පැලරොයිඩ් කැමරාව පළමු වරට අලෙවි කිරීම.
 • 1964 - මැරිනර් 4 යානය ඇමරිකාවේ විසින් අභ්‍යවකාශගත කිරීම.

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 27නොවැම්බර් 28නොවැම්බර් 29

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 29: ඇල්බේනියාවේ විමුක්ති දිනය (1944)

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 28 නොවැම්බර් 29 නොවැම්බර් 30

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


නොවැම්බර් 30: දිවි ගෙවුමට ඉඩ සලසන නගර දිනය; බාබඩෝස්හී නිදහස් දිනය (1966);

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 29 නොවැම්බර් 30 දෙසැම්බර් 1

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 21 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


තෝරාගත් සංවත්සර/අද දවස ගැන ලේඛනාගාරය
ජනවාරිපෙබරවාරිමාර්තුඅප්‍රේල්මැයිජුනිජූලිඅගෝස්තුසැප්තැම්බර්ඔක්තොම්බර්නොවැම්බර්දෙසැම්බර්


තෝරාගත් සංවත්සර සඳහා මෑත වෙනස්වීම්තෝරාගත් සංවත්සර සංස්කරණයේ මාර්ගෝපදේශයන්


දැන් වෙලාව 11:13 බදාදා, පෙබරවාරි 21, 2018 (UTC) – මෙම පිටුවේ ක්‍ෂය විමෝචනය කරන්න