සුළි සුළඟ

විකිපීඩියා වෙතින්

Sithapa sithoooo

==ඉතා විශාල සුලගක් ය== කාලගුණය සම්පුර්ණ වෙනස් කල හැකි ආපදා වැකි

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සුළි_සුළඟ&oldid=609307" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි