විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/නොවැම්බර් 13

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නොවැම්බර් 13: ශුද්ධවූ ජෝන් ක්‍රිසොස්ටොම් තුමාගේ මංගල්‍යය දිනය (ක්‍රිස්තියානි ආගම)

  • 1989 – ශ්‍රී ලංකාවේ කැරලි නායක රෝහණ විජේවීර පොලිස් වෙඩිපහරකින් මරණයටපත්වීම.

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 12 නොවැම්බර් 13 නොවැම්බර් 14

දැන් වේලාව 2022 ජූලි 7 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න