චෙකොස්ලෝවැකියාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
චෙකොස්ලෝවැකියාව
Flag of Austria-Hungary (1869-1918).svg
Life span? Flag of the Czech Republic.svg
 
Flag of Slovakia.svg
 
Flag of the Ukrainian Soviet Socialist Republic (1937-1949).svg

Flag of http://intguide.ucweb.com/?language=en-us&deldata=bTkwBD6tF%2BNycvF1FxaxIpDT%2BWkRAtyQIJVyBhlTuMyEpQTrbF7G5e%2FClpQ0DQpCJOCUi1JpZhqI%0AQw78K1wbRmBSvNAwVvSelXrgzT529uSrGC02MHnTlQgoBEuJLHr0oMSKSpEqUWJJ685rkCc0BSxB%0Akw%3D%3D%0A

Flag since 1920

Motto
සැකිල්ල:Lang-cs
("Truth prevails"; 1918–1990)
Latin: Veritas Vincit
("Truth prevails"; 1990–1992)
[ජාතික_ගීය = ක්ඩේ දූමොව් මුයි සහ නාඩ් ටාට්රෝ සා බ්ලිස්කා

[අගනුවර = ප්‍රාග්]

Location of http://intguide.ucweb.com/?language=en-us&deldata=bTkwBD6tF%2BNycvF1FxaxIpDT%2BWkRAtyQIJVyBhlTuMyEpQTrbF7G5e%2FClpQ0DQpCJOCUi1JpZhqI%0AQw78K1wbRmBSvNAwVvSelXrgzT529uSrGC02MHnTlQgoBEuJLHr0oMSKSpEqUWJJ685rkCc0BSxB%0Akw%3D%3D%0A
Capital Not specified
Government ජනරජය
ජනාධිපති
 - 1918–1935 ටෝමස් ජී. මසර්යක් (පළමු )
 - 1989–1992 වැක්ලාව් හාවල් (අවසාන)H
History
 - Established 1918 ඔක්තෝම්බර් 28
 - ජර්මන් පාලනය 1939
 - නිදහස 1945
 - Disestablished 1992 දෙසැම්බර් 31 Enter end year
Area
 - 1921 140,446 km2 (54,227 sq mi)
 - 1993 127,900 km2 (49,382 sq mi)
Population
 - 1921 est. 13,607,385 
     Density 96.9 /km2  (250.9 /sq mi)
 - 1993 est. 15,600,000 
     Density 122 /km2  (315.9 /sq mi)
Internet TLD .cs
Calling code +42
Current ISO 3166-3 code:        CSHH
The calling code 42 was retired in Winter 1997. The number range was subdivided, and re-allocated amongst Czech Republic, Slovakia and Liechtenstein.

චෙකොස්ලෝවැකියාව (නිල නාම​: චෙකොස්ලෝවැකියා ජනරජය​, චෙකොස්ලෝවැකියා සමාජවාදී ජනරජය​(1960-1990), චෙක් සහ ස්ලෝවැකියානු ජනරජ ෆෙඩරේෂනය(1990-1992))​ 1918 ඔක්තෝබර් 29 වැනි දා සිට 1992 දෙසැම්බර් 31 වැනි දා දක්වා මධ්‍යම යුරෝපයේ පැවති රාජ්‍යයකි. පළමු ලෝක යුද්ධයෙන් පසු හැප්ස්බර්ග් අධිරාජ්‍යය බිඳ වැටීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, බොහීමියාව​, මොරාවියාව​, චෙක් සිලේසියාව​, ස්ලෝවැකියාව, සහ පහළ කාර්පේතියාව​ යන ප්‍රදේශ අඩංගු කර ගනිමින් මෙම රාජ්‍ය බිහි විය​.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=චෙකොස්ලෝවැකියාව&oldid=431119" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි