බැහෑ අල්ලාහ්ගේ උපත

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
A view from the front of the Shrine of Bahá'u'lláh. The white building has a red tiled ceiling and an ornate door which includes inscriptions of the Bahá'í Most Great Name in modified Persian script. Thick vegetation grows on all sides of the entrance.
බැහෑ අල්ලාහ්ගේ සිද්ධස්ථානය.

බැහෑ අල්ලාහ්ගේ උපත යනු, බහායිවරුන් විසින් උත්සවාකාරයෙන් සමරනු ලබන බහායි දිනදසුනේ ශුද්ධවූ දවස් නවය අතුරින් එකක් වන අතර, එදිනදී සියළු වැඩ කටයුතු නවත්වනු ලැබේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බැහෑ_අල්ලාහ්ගේ_උපත&oldid=428953" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි