විකිපීඩියා:කාලීන සිදුවීම්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
කාලීන සිදුවීම්

දිනය: ඉරිදා / වෙලාව: 09:43, 7 අගෝස්තු 2022 IST [refresh]; විමෝචනය

පුවත් සිරස්තල
ෂින්සෝ අබේ 2022දීඅද වැනි දිනයක සිදුවීම්