විකිපීඩියා:කාලීන සිදුවීම්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
කාලීන සිදුවීම්

දිනය: බ්‍රහස්පතින්දා / වෙලාව: 14:21, 2 දෙසැම්බර් 2021 IST [refresh]; විමෝචනය

පුවත් සිරස්තල
2011 වසරෙහිදී ඇලෙක්සී නවාල්නී


අද වැනි දිනයක සිදුවීම්