විකිපීඩියා:කාලීන සිදුවීම්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
කාලීන සිදුවීම්

දිනය: අඟහරුවාදා / වෙලාව: 00:24, 27 ජනවාරි 2021 IST [refresh]; විමෝචනය

පුවත් සිරස්තල
2016 දී ඇලෙක්සි ලියනෝෆ්අද වැනි දිනයක සිදුවීම්

ජනවාරි 26: උගන්ඩාවේ විමුක්ති දිනය (1986)

තියඩෝ ගෙරිකෝට්

  • 1824 – ප්‍රංශයේ විසූ චිත්‍රකරුවෙකු හා ශිලා මුද්‍රණ ශිල්පියෙකු වන තියඩෝ ගෙරිකෝට්, අභාවය.
  • 1956 – ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වන භාරත ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමචන්ද්‍ර, උපත.
  • තවත් සිදුවීම්: ජනවාරි 25 ජනවාරි 26 ජනවාරි 27