සංස්කෘතික දිනය

විකිපීඩියා වෙතින්
සංස්කෘතික දිනය
Official nameබුංක නො ෂි (ජපානයේ සංස්කෘතික දිනය) (文化の日)
Observed byජපානය
Typeජාතික
Significanceසංස්කෘතියට, කලාවන්ට සහ, ශාස්ත්‍රීය ආයාසයන්ට අනුග්‍රහ දක්වයි
Date3 නොවැම්බර්
Frequencyවාර්ෂික

සංස්කෘතික දිනය (文化の日 බුංක නො ෂි?) යනු,සංස්කෘතියට, කලාවන්ට සහ, ශාස්ත්‍රීය ආයාසයන්ට අනුග්‍රහ දැක්වීම සඳහා නොවැම්බර් 3 වන දිනදී ජපානයේ වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන ජාතික නිවාඩු දිනයකි. උත්සවාංග සාමාන්‍යයෙන් සමන්විත වන්නේ චිත්‍ර ප්‍රදර්ශන, පෙළපාලි සහ, කලාකරුවන්ට සහ උගතුන්ට සම්මාන පිරිනැමීමය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සංස්කෘතික_දිනය&oldid=280307" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි