විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/නොවැම්බර් 7

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නොවැම්බර් 7: බෙලාරූස් හා පැරණි සෝවියට් සංගමයෙහි වෙනත් බොහෝ ප්‍රදේශ විසින් සමරනු ලබන ඔක්තොම්බර් විප්ලව දිනය

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 6 නොවැම්බර් 7 නොවැම්බර් 8

දැන් වේලාව 2020 ජූලි 11 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න