විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/නොවැම්බර් 27

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නොවැම්බර් 27: හිරු අවරට යත්ම හනුකාහ් උත්සවය ඇරඹේ (ජුදා ආගම, 2013);

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 26 නොවැම්බර් 27 නොවැම්බර් 28

දැන් වේලාව 2020 පෙබරවාරි 28 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න