මුලතිව් පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය

විකිපීඩියා වෙතින්
මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය
පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය
මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය ඉස්මතු කොට දැක්වුනු ශ්‍රී ලංකාවේ සිතියමක්
මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය ඉස්මතු කොට දැක්වුනු ශ්‍රී ලංකාවේ සිතියමක්
රට ශ්‍රී ලංකාව
පළාතඋතුරු පළාත
විශාලතම නගරයමුලතිව්
සරිය
 • මුළු2,617 කිමී2 (1,010 සතරැස් සැත)
 • භූමිය2,415 කිමී2 (932 සතරැස් සැත)
 • ජලය202 කිමී2 (78 සතරැස් සැත)
ජනගහණය(2012)
 • මුළු91,947
 • ඝණත්වයBad rounding here35/කිමී2 (Bad rounding here91/වර්ග සැත)
වේලා කලාපශ්‍රී ලංකාව (UTC+05:30)
ISO 3166 කේතයLK-45

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]