විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/නොවැම්බර් 9

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නොවැම්බර් 9:ඔස්ට්‍රියාවේ, ජර්මනියේ සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ නිපැයුම්කරුවන්ගේ දිනය

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 8 නොවැම්බර් 9 නොවැම්බර් 10

දැන් වේලාව 2020 ජූලි 12 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න