මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
This IP address is currently globally blocked. The global block log entry is provided below for reference:
  • 14:41, 20 අප්‍රේල් 2017: Masti (meta.wikimedia.org) 23.20.0.0/16 ගෝලීයව වාරිතයි. (20 අප්‍රේල් 2018 දිනදී 14:41 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Open proxy)
දායකත්ව පිළිබඳ ගවේෂණය කරන්න
 
 
      
 
   

මෙම උපමානයන් හා ගැලපෙන වෙනස්වීම් හමුනොවිණි.

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/23.20.225.97" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි