මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
This IP address is currently globally blocked. The global block log entry is provided below for reference:
  • 09:06, 24 මැයි 2017: Masti (meta.wikimedia.org) 54.158.0.0/16 ගෝලීයව වාරිතයි. (24 මැයි 2018 දිනදී 09:06 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Open proxy)
දායකත්ව පිළිබඳ ගවේෂණය කරන්න
 
 
      
 
   

මෙම උපමානයන් හා ගැලපෙන වෙනස්වීම් හමුනොවිණි.

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/54.158.21.176" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි