විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/නොවැම්බර්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

තෝරාගත් සංවත්සර/අද දවස ගැන ලේඛනාගාරය
ජනවාරිපෙබරවාරිමාර්තුඅප්‍රේල්මැයිජුනිජූලිඅගෝස්තුසැප්තැම්බර්ඔක්තොම්බර්නොවැම්බර්දෙසැම්බර්


තෝරාගත් සංවත්සර සඳහා මෑත වෙනස්වීම්තෝරාගත් සංවත්සර සංස්කරණයේ මාර්ගෝපදේශයන්


දැන් වෙලාව 16:42 සෙනසුරාදා, සැප්තැම්බර් 24, 2022 (UTC) – මෙම පිටුවේ ක්‍ෂය විමෝචනය කරන්න


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

නොවැම්බර් 1: බටහිර ක්‍රිස්තියානි ආගමෙහි සියළු සාන්තුවරයන්ගේ දිනය ;

ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවන ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතාගේ අභාවය.

 • 1996ශ්‍රී ලංකාවේ විධායක ජනාධිපති පදවිය මුල් වරට දැරූ ජේ.ආර්. ජයවර්ධනගේ (රූපයේ) අභාවය.
 • 1918බටහිර යුක්රෙනියානු ජාතික සමූහාණ්ඩුව ප්‍රකාශයට පත් කිරීම.
 • 1993 - මාස්ට්‍රිච්ට් ගිවිසුම බලාත්මක වීම.
 • 1973 - ඉන්දියානු සිනමා නිලි අයිශ්වර්යා රායි, උපත.
 • තවත් සිදුවීම්: ඔක්තෝබර් 31නොවැම්බර් 1නොවැම්බර් 2

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 2: බටහිර ක්‍රිස්තියානි ආගමෙහි මළවුන්ගේ දිනය ;

  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 1නොවැම්බර් 2නොවැම්බර් 3

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 3: ඩොමිනිකා (1978) හී , මයික්‍රොනීසියා ගිවිසුම් ජනපදයන්ගේ (1986), සහ පැනමාවෙහි (1903) නිදහස් සැමරුම් දිනය; ජපානයෙහි සංස්කෘතික දිනය

  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 2 නොවැම්බර් 3 නොවැම්බර් 4

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 4: රුසියාවේ එකමුතු දිනය .

  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 3 නොවැම්බර් 4 නොවැම්බර් 5

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 5:මහා බ්‍රිතාන්‍යයෙහි සහ සමහරක් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල රටවල ගයි ෆෝක්ස් රාත්‍රිය (1605)


  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 4 නොවැම්බර් 5 නොවැම්බර් 6

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 6: ඩොමිනිකන් ජනරජයේ (1844) සහ ටජිකිසේතානයේ (1994) ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා දිනය;


  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 5 නොවැම්බර් 6 නොවැම්බර් 7

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 7: බෙලාරූස් හා පැරණි සෝවියට් සංගමයෙහි වෙනත් බොහෝ ප්‍රදේශ විසින් සමරනු ලබන ඔක්තොම්බර් විප්ලව දිනය

  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 6 නොවැම්බර් 7 නොවැම්බර් 8

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 8:

  විල්හෙල්ම් කොන්රඩ් රොන්ට්ජන්

  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 7 නොවැම්බර් 8 නොවැම්බර් 9

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 9:ඔස්ට්‍රියාවේ, ජර්මනියේ සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ නිපැයුම්කරුවන්ගේ දිනය

  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 8 නොවැම්බර් 9 නොවැම්බර් 10

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 10: පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ සැමරෙන රණවිරුවන් අනුස්මරණ ඉරුදිනය (2013);


  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 9 නොවැම්බර් 10 නොවැම්බර් 11

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 11: පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ සැමරෙන රණවිරු අනුස්මරණ දිනය ;


  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 10 නොවැම්බර් 11 නොවැම්බර් 12

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 12: බැහෑ අල්ලාහ්ගේ උපත, බහායි ධර්මයේ ශුද්ධවූ දිනයකි

  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 11 නොවැම්බර් 12 නොවැම්බර් 13

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 13: ශුද්ධවූ ජෝන් ක්‍රිසොස්ටොම් තුමාගේ මංගල්‍යය දිනය (ක්‍රිස්තියානි ආගම)

  • 1989 – ශ්‍රී ලංකාවේ කැරලි නායක රෝහණ විජේවීර පොලිස් වෙඩිපහරකින් මරණයටපත්වීම.

  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 12 නොවැම්බර් 13 නොවැම්බර් 14

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 14: ලෝක දියවැඩියා දිනය; ඉන්දියාවේ ළමා දිනය


  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 13 නොවැම්බර් 14 නොවැම්බර් 15

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 15: බ්‍රසීලයේ ජනරජ දිනය ( 1889);

  .

  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 14 නොවැම්බර් 15 නොවැම්බර් 16

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 16: එස්ටෝනියාවේ ස්වෛරීත්වය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ දිනය ( 1988)

  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 15 නොවැම්බර් 16 නොවැම්බර් 17

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 17:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.
 • තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 16නොවැම්බර් 17නොවැම්බර් 18

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 18: ලැට්වියාවේ නිදහස් දිනය (1918);

  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 17නොවැම්බර් 18නොවැම්බර් 19

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 19: මාලි රාජ්‍යයේ විමුක්ති දිනය

  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 18 නොවැම්බර් 19 නොවැම්බර් 20

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 20: විශ්ව ළමා දිනය

  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 19නොවැම්බර් 20නොවැම්බර් 21

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 21:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.
 • තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 20නොවැම්බර් 21නොවැම්බර් 22

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 22:ලෙබනනයේ නිදහස් දිනය (1943) .

  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 21නොවැම්බර් 22නොවැම්බර් 23

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 23: ක්‍රිස්තු රජාණන්ගේ මංගල්‍යය, ක්‍රිස්තියානි ආගම (2014)

  Ruwanwelisaya.jpg
  Official Photographic Portrait of Don Stephen Senanayaka (1884-1952).jpg

  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 22නොවැම්බර් 23නොවැම්බර් 24

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 24:

  • 1859 - චාල්ස් ඩාවින්ගේ "සත්ව සන්තතියේ ප්‍රභවය" නම් ග්‍රන්ථය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම.
  • 1902 - ලොව ප්‍රථම වරට වෘත්තීය ඡයාරූප ශිල්පීන් සඳහා වු සමුළුවක් පැරීසියේ දී ආරම්භ වීම.
  HartBerg with WilburWright.jpg

  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 23නොවැම්බර් 24නොවැම්බර් 25

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 25: ඉන්දුනීසියාවේ ගුරුවරුන්ගේ දිනය;

  • 1865 - කොළඹ නගර සභාව සංස්ථාපනය කිරීම.
  • 1947 - පළමු නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය නම් කිරීම.
  • 1949 - 1949 අංක 58 දරන මුදල් නිතී පනත සම්මත වීම.
  • 1955 - ශ්‍රී ලංකාවේ චිත්‍රපටය සඳහා පැවැත්වුණු පළමු වැනි සම්මාන උළෙල වන දීපශිඛා සම්මාන උළෙලේ දී හොඳම චිත්‍රපටය හිමි සම්මානය ලැබු සිරිසේන විමලවීර විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද “පොඩි පුතා” චිත්‍රපටය තිරගත වීම.
  • 1975 - රොබට් එස්. ලඩ්ලි විසින් සම්පුර්ණ ශරීරය එක්ස් - රේ කළ හැකි ස්කෑනර් යන්ත්‍රයක් සඳහා වන පළමු ඇමෙරිකානු පේටන්ට් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.
  • 1984 - විලියම් ජේ. ස්ක්‍රෝඩර්ට කෘතීම හදවතක් බද්ධ කරනු ලැබීය.

  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 24 නොවැම්බර් 25 නොවැම්බර් 26

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 26: ජගත් දිය ඇළි දිනය;

  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 25නොවැම්බර් 26නොවැම්බර් 27

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 27: හිරු අවරට යත්ම හනුකාහ් උත්සවය ඇරඹේ (ජුදා ආගම, 2013);

  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 26 නොවැම්බර් 27 නොවැම්බර් 28

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 28: ඉරානයේ නාවික හමුදා දිනය

  • 1912 - ඇල්බේනියාවට නිදහස ලැබීම.
  • 1922 - පළමු වැනි අහසේ අකුරු ලිවීම ඇමරිකාවේ ටයිම්ස් චතුරශ්‍රයට ඉහළ අහසේදී සිදු කිරීම.
  • 1948 - පැලරොයිඩ් කැමරාව පළමු වරට අලෙවි කිරීම.
  • 1964 - මැරිනර් 4 යානය ඇමරිකාවේ විසින් අභ්‍යවකාශගත කිරීම.

  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 27නොවැම්බර් 28නොවැම්බර් 29

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 29: ඇල්බේනියාවේ විමුක්ති දිනය (1944)

  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 28 නොවැම්බර් 29 නොවැම්බර් 30

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  නොවැම්බර් 30: දිවි ගෙවුමට ඉඩ සලසන නගර දිනය; බාබඩෝස්හී නිදහස් දිනය (1966);

  තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 29 නොවැම්බර් 30 දෙසැම්බර් 1

  දැන් වේලාව 2022 සැප්තැම්බර් 24 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


  viewසාකච්ඡාවedithistory


  තෝරාගත් සංවත්සර/අද දවස ගැන ලේඛනාගාරය
  ජනවාරිපෙබරවාරිමාර්තුඅප්‍රේල්මැයිජුනිජූලිඅගෝස්තුසැප්තැම්බර්ඔක්තොම්බර්නොවැම්බර්දෙසැම්බර්


  තෝරාගත් සංවත්සර සඳහා මෑත වෙනස්වීම්තෝරාගත් සංවත්සර සංස්කරණයේ මාර්ගෝපදේශයන්


  දැන් වෙලාව 16:42 සෙනසුරාදා, සැප්තැම්බර් 24, 2022 (UTC) – මෙම පිටුවේ ක්‍ෂය විමෝචනය කරන්න