ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තරග වාර්ථා

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වූ සියළුම ටෙස්ට්, එක්දින, විස්සයි විස්ස තරග වාර්ථා පහත සදහන් වේ.

1970 සිට 1979 දක්වා[සංස්කරණය]

1975[සංස්කරණය]

1979[සංස්කරණය]

1980 සිට 1989 දක්වා[සංස්කරණය]

1981-82[සංස්කරණය]

1990 සිට 1999 දක්වා[සංස්කරණය]

2000 සිට 2009 දක්වා[සංස්කරණය]

2010 සිට 2019 දක්වා[සංස්කරණය]

2016[සංස්කරණය]

  • ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ අයර්ලන්ත තරග සංචාරය
  • ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ එංගලන්ත තරග සංචාරය
  • ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය

2016/17[සංස්කරණය]

2017[සංස්කරණය]

2017/18[සංස්කරණය]

2018[සංස්කරණය]

2018-19[සංස්කරණය]