1975 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

1975 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය (නිල වශයෙන් පෘඩෙන්ෂනල් කුසලානය ලෙස හැඳින්වූ) යනු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් සම්මේලනය (ICC) විසින් සංවිධානය කරන ලද ලෝක ක්‍රිකට් කුසලාන තරඟාවලියේ පළමු සංස්කරණයයි. එය එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගාවලියකි. 1975 ජුනි 7 සිට 21 දක්වා එංගලන්තයේ පැවැත්වුණි.

මෙම තරගාවලියට අනුග්‍රාහකත්වය ලබා දුන් පෘඩන්ෂනල් ඇෂුවරන්ස් සමාගමේ අනුග්‍රාහකත්වය යටතේ රටවල් අටක් සහභාගී විය. එනම් ටෙස්ට් ක්‍රීඩා කළ කණ්ඩායම් හය (ඕස්ට්‍රේලියාව, එංගලන්තය, ඉන්දියාව, නවසීලන්තය, පකිස්තානය හා බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්) සමග ශ්‍රී ලංකාව හා නැගෙනහිර අප්‍රිකාව යි. මෙම කණ්ඩායම්, කණ්ඩායම් හතර බැගින් කණ්ඩායම් දෙකකට බෙදී ඇත.

ආකෘතිය[සංස්කරණය]

පළමු ලෝක කුසලානයේ ආකෘතිය කණ්ඩායම් හතරක කාණ්ඩ දෙකක් විය. එක් එක් කණ්ඩායම එකිනෙකා ක්‍රීඩා කරමින් සෑම කණ්ඩායමකින්ම ඉහළම කණ්ඩායම් දෙකක් පසුව අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට පිවිසෙන අතර ජයග්‍රාහකයින් පසුව අවසන් වටයට සුදුසුකම් ලබයි.

පළමු ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය එංගලන්තයේදී පැවැත්වූයේ විවිධ ස්ථාන හතකි. 1975 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලනය තුළ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටය සහ අවසාන තරඟය සමග තරඟ 15 ක් පැවතුනි.[1]

සහභාගීත්වය[සංස්කරණය]

1975 ලෝක කුසලානයට සහභාගී වූ රටවල්.     පූර්ණ සාමාජික කණ්ඩායම්     ආරාධිත කණ්ඩායම්

පහත කණ්ඩායම් 8 ලෝක කුසලානයට සුදුසුකම් ලැබීය.

කණ්ඩායම සුදුසුකම් ලැබූ ආකාරය පෙර ඉහළම දක්ෂතාවය ශ්‍රේණිගතකිරීම කාණ්ඩය
 එංගලන්තය සත්කාරකත්වය පළමු වතාව 1 A
 ඉන්දියාව පූර්ණ සාමාජික පළමු වතාව 5 A
 ඕස්ට්‍රේලියාව පළමු වතාව 3 B
 පකිස්තානය පළමු වතාව 6 B
 බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් පළමු වතාව 2 B
 නවසීලන්තය පළමු වතාව 4 A
 ශ්‍රී ලංකාව ආරාධිත පළමු වතාව B
නැ. අප්‍රිකාව පළමු වතාව A

කණ්ඩායම් අදියර[සංස්කරණය]

A කාණ්ඩය[සංස්කරණය]

කණ්ඩායම විනැ ලවේ ප්‍රල
 එංගලන්තය 3 3 0 0 4.94 12
 නවසීලන්තය 3 2 1 0 4.07 8
 ඉන්දියාව 3 1 2 0 3.24 4
නැ. අප්‍රිකාව 3 0 3 0 1.90 0
1975 ජුනි 7
එංගලන්තය 
334/4 (60 පන්දුවාර)
 ඉන්දියාව
132/3 (60 පන්දුවාර)
එංගලන්තයට ලකුණු 202 ක ජයක්
ලෝඩ්ස්, ලන්ඩන්
තරගයේ වීරයා: ඩෙනිස් අමිස් (එංගලන්තය)

1975 ජුනි
නවසීලන්තය 
309/5 (60 පන්දුවාර)
නැ.අප්‍රිකාව
128/8 (60 පන්දුවාර)
ග්ලේන් ටර්නර් 171 (201)
පර්බු නානා 34/1 (12 පන්දුවාර)
ෆ්රසට් අලි 45 (123)
ඩේල් හැඩ්ලි 21/3 (12 පන්දුවාර)
නවසීලන්තයට ලකුණු 181 ක් ජයක්
එඩ්බස්ටන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනය, බර්මිංහැම්
තරගයේ වීරයා: ග්ලේන් ටර්නර් (නවසීලන්තය)

11 June 1975
එංගලන්තය 
266/6 (60 overs)
Keith Fletcher 131 (147)
Richard Collinge 43/2 (12 overs)
John Morrison 55 (85)
Tony Greig 45/4 (12 overs)
England won by 80 runs
Trent Bridge, Nottingham
තරගයේ වීරයා: Keith Fletcher (Eng)

11 June 1975
 ඉන්දියාව
123/0 (29.5 overs)
Jawahir Shah 37 (84)
Madan Lal 15/3 (9.3 overs)
India won by 10 wickets
Headingley, Leeds
තරගයේ වීරයා: Farokh Engineer (Ind)

14 June 1975
එංගලන්තය 
290 (60 overs)
Dennis Amiss 88 (116)
Zulfiqar Ali 63/3 (12 overs)
Ramesh Sethi 30 (102)
John Snow 11/4 (12 overs)
England won by 196 runs
Edgbaston, Birmingham
තරගයේ වීරයා: John Snow (Eng)

14 June 1975
ඉන්දියාව 
230 (60 overs)
 නවසීලන්තය
233/6 (58.5 overs)
Syed Abid Ali 70 (98)
Brian McKechnie 49/3 (12 overs)
Glenn Turner 114* (177)
Syed Abid Ali 35/2 (12 overs)
New Zealand won by 4 wickets
Old Trafford, Manchester
තරගයේ වීරයා: Glenn Turner (NZ)

B කාණ්ඩය[සංස්කරණය]

කණ්ඩායම විනැ ලවේ ප්‍රල
 බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් 3 3 0 0 4.35 12
 ඕස්ට්‍රේලියාව 3 2 1 0 4.43 8
 පකිස්තානය 3 1 2 0 4.45 4
 ශ්‍රී ලංකාව 3 0 3 0 2.78 0
7 June 1975
Ross Edwards 80* (94)
Naseer Malik 37/2 (12 overs)
Majid Khan 65 (76)
Dennis Lillee 34/5 (12 overs)
Australia won by 73 runs
Headingley, Leeds
තරගයේ වීරයා: Dennis Lillee (AUS)

7 June 1975
Somachandra de Silva 21 (54)
Bernard Julien 16/2 (12 overs)
Roy Fredericks 33 (38)
Somachandra de Silva 33/1 (8 overs)
West Indies won by 9 wickets
Old Trafford, Manchester
තරගයේ වීරයා: Bernard Julien (WI)

11 June 1975
Alan Turner 101 (113)
Somachandra de Silva 60/2 (12 overs)
Sunil Wettimuny 53 (102)
Ian Chappell 14/2 (4 overs)
Australia won by 52 runs
The Oval, London
තරගයේ වීරයා: Alan Turner (AUS)

11 June 1975
පකිස්තානය 
266/7 (60 overs)
Majid Khan 60 (108)
Viv Richards 21/1 (4 overs)
Deryck Murray 61* (76)
Sarfraz Nawaz 44/4 (12 overs)
West Indies won by 1 wicket
Edgbaston, Birmingham
තරගයේ වීරයා: Sarfraz Nawaz (Pak)

14 June 1975
Ross Edwards 58 (74)
Andy Roberts 39/3 (10.4 overs)
Alvin Kallicharran 78 (83)
Ashley Mallett 35/1 (11 overs)
West Indies won by 7 wickets
The Oval, London
තරගයේ වීරයා: Alvin Kallicharran (WI)

14 June 1975
පකිස්තානය 
330/6 (60 overs)
Zaheer Abbas 97 (89)
Tony Opatha 67/2 (12 overs)
Anura Tennekoon 30 (36)
Imran Khan 15/3 (7.1 overs)
Pakistan won by 192 runs
Trent Bridge, Nottingham
තරගයේ වීරයා: Zaheer Abbas (Pak)

පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ අදියර[සංස්කරණය]

අවසාන පූර්ව[සංස්කරණය]

18 June 1975
එංගලන්තය 
93 (36.2 overs)
Mike Denness 27 (60)
Gary Gilmour 14/6 (12 overs)
Gary Gilmour 28* (28)
Chris Old 29/3 (7 overs)
Australia won by 4 wickets
Headingley, Leeds
තරගයේ වීරයා: Gary Gilmour (Aus)

18 June 1975
නවසීලන්තය 
158 (52.2 overs)
Geoff Howarth 51 (93)
Bernard Julien 27/4 (12 overs)
Alvin Kallicharran 72 (92)
Richard Collinge 28/3 (12 overs)
West Indies won by 5 wickets
The Oval, London
තරගයේ වීරයා: Alvin Kallicharran (WI)

අවසාන[සංස්කරණය]

21 June 1975
Clive Lloyd 102 (85)
Gary Gilmour 48/5 (12 overs)
Ian Chappell 62 (93)
Keith Boyce 50/4 (12 overs)
West Indies won by 17 runs
Lord's, London
තරගයේ වීරයා: Clive Lloyd (WI)

සංඛ්යා ලේඛන[සංස්කරණය]

Leading run scorers
Matches Player Team Runs
4 ටර්නර්, ග්ලේන්ග්ලේන් ටර්නර්  නවසීලන්තය 333
4 අමිස්, ඩෙනිස්ඩෙනිස් අමිස්  එංගලන්තය 243
3 ඛාන්, මජිඩ්මජිඩ් ඛාන්  පකිස්තානය 209
4 ෆ්ලෙචර්, කිත්කිත් ෆ්ලෙචර්  එංගලන්තය 207
5 ටර්නර්, ඇලන්ඇලන් ටර්නර්  ඕස්ට්‍රේලියාව 201

Leading wicket takers
Matches Player Team Wickets
2 ගිල්මර්, ගැරීගැරී ගිල්මර්  ඕස්ට්‍රේලියාව 11
5 ජුලියන්, බර්නාඩ්බර්නාඩ් ජුලියන්  බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් 10
5 බොයිස්, කිත්කිත් බොයිස්  බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් 10
4 හැඩ්ලි, ඩේල්ඩේල් හැඩ්ලි  නවසීලන්තය 8
5 රොබට්ස්, ඇන්ඩිඇන්ඩි රොබට්ස්  බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් 8

පරිශීලන[සංස්කරණය]

බාහිර සබැදි[සංස්කරණය]