සෝමචන්ද්‍ර ද සිල්වා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සෝමචන්ද්‍ර ද සිල්වා
පුද්ගලික තොරතුරු
පිතිකරන විලාසයදකුනතින්-පිත්ත හසුරුවන
පන්දුයැවීම් විලාසයදකුණතින් පා දඟ ගුග්ලි
වෘත්තියමය සංඛ්‍යාන
කරගාවලි ටෙස්ට් එදිජා
තරග 12 41
රැස් කල ලකුණු 406 371
ලකුණු රැස් කිරීමේ සාමාන්‍යය 21.36 19.52
100ඒවා/50ඒවා 0/2 0/0
වැඩිම ලකුණු 61 37*
යැවුනු පන්දු 605.1 346
කඩුළු 37 32
පන්දු යැවීමේ සාමාන්‍යය 36.40 48.65
ඉනිමකදී කඩුළු පහක් 1 0
තරගයකදී කඩුළු 10 ක් 0 n/a
හොඳම පන්දු යැවීම 5/59 3/29
පන්දු ඇල්ලීම්/ස්ටම්ප්කිරීම් 5/0 5/0
මූලාශ්‍රය: [1], 14 අගෝස්තු 2005
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සෝමචන්ද්‍ර_ද_සිල්වා&oldid=281505" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි