විකිපීඩියා:විකිපීඩියා ආසියානු මාසය 2017

විකිපීඩියා වෙතින්
විකිපීඩියා ආසියානු මාසය
WAM 2017 Banner-si.png

විකිපීඩියා ආසියානු මාසය යනු, ආසියානු විකිපීඩියා ප්‍රජාවන් අතර අවබෝධය පුළුල් කරලීමේ අරමුණින් සංවිධානය කරනු ලබන සංස්කරණ ව්‍යාපෘතියක් වේ. විකිපීඩියා ආසියානු මාසය, 2017 නොවැම්බර් මාසයේදී ඇරඹෙන අතර, සිංහල විකිපීඩියාව තුළ එම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ, ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධ ලිපි හැරුණු විට අනෙකුත් ආසියානු රටවල් පිළිබඳව වූ ලිපි සංඛ්‍යාව හා ඒවායේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම වේ. පසුගිය වර්ෂයේ ලොව වටා භාෂා 50කින් පැවැත්වූ විකිපීඩියා ආසියානු මාසය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපි සංඛ්‍යාව 13,000 අධික ය.

අවම වශයෙන්, අදාළ උපමාන සපුරන ලද ලිපි හතරක් (4) තනනු ලබන එක් එක් විකිපීඩියානුවා වෙත, මීට සහභාගී වන අනෙකුත් රටවල්වලින් නිර්මාණය කරන ලද විශේෂ විකිපීඩියා තැපැල්පතක්, විකිපීඩියා ආසියානු ප්‍රජාව අතර මිත්‍රත්වයේ සංකේතයක් වශයෙන් හිමිවනු ඇත.

එක් එක් විකිපීඩියාව තුළ දී වැඩිම ලිපි ප්‍රමාණයක් තනන විකිපීඩියානුවන් "විකිපීඩියා ආසියානු තානාපති"වරුන් ලෙස ගෞරවයට පාත්‍ර වනු ඇත.

Asia (orthographic projection).svg

උප-ඉසව්

විකිපීඩියා ආසියානු කලා මාසය ආසියානු කලා තේමා ඔස්සේ දායක වී මෙට්‍රොපොලිටන් කලා කෞතුකාගාර තැපැල්පතක් සහ තෑගි දිනන්න!

නීතිරීති

ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරන විකිපීඩියා ආසියානු මාසයේ කොටසක් ලෙස සලකා බැලිය යුතු ලිපියක්, පහත සඳහන් නීති පිළිපැදිය යුතු ය:

 • ලිපිය, 2017 නොවැම්බර් 1 වන දින පැය 0:00 සිට සහ 2017 නොවැම්බර් 30 වන දින පැය 23:59 (UTC) අතර කාලය තුල ඔබ විසින් අලුතින් තනන ලද්දක් (අංකුර ලිපියක් සංවර්ධනය නොවේ) විය යුතුයි.
 • අළුතින් තනනු ලබන ලිපිය අවම වශයෙන් බයිට 3,000 ධාරිතාවකින් හා වචන 300 ක පමණ ප්‍රමාණයකින් සමන්විත විය යුතුයි. (තොරතුරුකොටු, සැකිලි, ආශ්‍රිත හා වගු ආදියෙහි වචන ප්‍රමාණය මීට අයත් නොවේ.)
 • ලිපිය ඊට අදාල ප්‍රකට කළ යුතු උපමාන සංතෘප්ත කළ යුතුයි.
 • ලිපියට ඊට අදාළ වූ ඔබින මූලාශ්‍ර දක්වා තිබිය යුතුයි; ලිපියෙහි අන්තර්ගත සැකසහිත හෝ මතභේදාත්මක ප්‍රකාශ එහිලා වූ ලැයිස්තුගත උපුටා දැක්වීම් මගින් තහවුරු කෙරිය යුතුයි.
 • ලිපිය හුදෙක්ම යාන්ත්‍රික පරිවර්තනයක් නොවිය යුතු අතර, එය සතුව ඔබින භාෂා විලාසයක් තිබිය යුතුයි.
 • ලිපිය මත කිසිදු ආකාරයක ටැගයක් (උදා:අනාථ ලිපිය, අසම්පූර්ණ ලිපිය වැනි) නොවිය යුතුයි.
 • ලැයිස්තුගත ආකාරයේ ලිපි නොවිය යුතු අතර එය තොරතුරුමය ආකාරයේ ලිපි විය යුතුයි.
 • ලිපිය, ශ්‍රී ලංකාව හැරුණු විට අනෙකුත් ආසියානු රටක් හෝ ප්‍රදේශයක් පිළිබඳව (සංස්කෘතික, භූගෝලීය, දේශපාලනික වැනි) විය යුතුයි.
 • එක් සංවිධායකවරයෙකු විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලිපි අනෙකුත් සංවිධායකවරු විසින් පරික්ෂා කළ යුතුයි.

සටහන්:

 • ලිපියක් පිළිගැනීම හෝ නොගැනීම, ප්‍රාදේශීය විකිපීඩියාවේ මිනිස් විනිශ්චයකරු(වන්) විසින් අවසානයේදී තීරණය කරනු ඇත.
 • ඔබ විසින් නියමිත උපමාන සංතෘප්ත කෙරූ ලිපි හතරක් තැනීමෙන් පසු, විකිපීඩියා ආසියානු ප්‍රජාවකගෙන් ඔබට විශේෂ තැපැල්පතක් හිමිවනු ඇත.
 • විකිපීඩියා ආසියානු තානාපතිවරයා වෙත ආසියානු අනුබැඳියන් විසින් අත්සන් කරන ලද විශේෂ සහතික පත්‍රයක් සහ අමතර තැපැල් පතක් හිමිවනු ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු බලන්න.

සංවිධායකයින්


එක් වීම

මීට එක් වී ඔබේ දායකත්වයන් මෙහි වාර්තා කරන්න. ලිපිය නියමිත උපමාන සපුරන්නේදැයි, සංවිධායකවරයා සලකුණු (පරික්ෂා) කරනු ඇත.

ලිපි ඉදිරිපත් කරන්න

පරිශීලකකොටුව

ඔබ වරක් එක්වූ විගස මෙම පරිශීලකකොටුව ඔබේ පරිශීලක පිටුවේ භාවිතා කරන්නට හැක.

{{User Asian Month‎}}

ආසියානු මාසය වෙනුවෙන් සිංහල විකිපීඩියාවට දායක වනවා ද? එසේ නම් ඔබේ දායකත්වය ෆවුන්ටන් මෙවලම ඔස්සේ ඉදිරිපත් කරන්න.

 • මෙම මෙවලමට ප්‍රවේශවීම හෝ භාවිතය සම්බන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු පවතීනම්, කරුණාකර ඔබේ විසින් ඉදිරිපත්කරන ලිපියෙහි සබැඳුම් නාමය මෙම පිටුවෙහි වූ වගුවෙහි ඔබේ නම ඉදිරියෙන් ලිපි ලැයිස්තුව පරාමිතියෙහි දක්වන්න. (මෙවැනි අවස්ථාවක ඔබේ දායකත්වය වාර්තා කිරීමට මෙම ආකෘතිය භාවිතා කරන්න |අනු අං. || {{WAM user 2017|පරිශිලක නම}} : || [[ඔබගේ දායකත්වය 1]], [[ඔබේ දායකත්වය 2]])
 • ඔබට ඕනෑම අයුරක ගැටළුවක් තිබේනම්, අපගේ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු පිටුව නැරඹීම හෝ එය විආමා සාකච්ඡා පිටුවෙහි සටහන් කල හැකිය.

විනිශ්චය සළකුණු කිරීම

 • Yes check.svg යනු "ඔව්" යන්නයි. එනම් ඔබගේ ලිපිය අදාල අවශ්‍යතා සපුරා ඇත.
 • යනු "නැහැ" යන්නයි. එනම් ඔබගේ ලිපිය අදාල අවශ්‍යතා සපුරා නැත.
 • යනු "තීන්දුවක් නැති" යන්නයි. එනම් ඔබගේ ලිපිය අදාල අවශ්‍යතා සපුරා නොමැති නමුත් යලි සංස්කරණය කිරීම මගින් එම අවශ්‍යතා සැපිරිය හැකියි යන්නයි. පරිශීලකයා මෙම ව්‍යාපෘතිය අවසානයට පෙර අදාල ලිපිය යළි සකසන්නේනම් තීන්දුව වෙනස්කල හැක.
ලද ලිපියක් නැවත සංස්කරණය කිරීම මගින් අදාල අවශ්‍යතා සපුරන විට පමණක් සළකුණ ඉවත් කරගත හැකිය.

පැරණි සංස්කරණ