විකිපීඩියා:විකිපීඩියා ආසියානු මාසය/2015

විකිපීඩියා වෙතින්
විකිපීඩියා ආසියානු මාසය
WikipediaAsianMonth-si.png

විකිපීඩියා ආසියානු මාසය යනු, ආසියානු විකිපීඩියා ප්‍රජාවන් අතර අවබෝධය පුළුල් කරලීමේ අරමුණින් සංවිධානය කරනු ලබන සංස්කරණ ව්‍යාපෘතියක් වේ. විකිපීඩියා ආසියානු මාසය, 2015 නොවැම්බර් මාසයේදී ඇරඹෙන අතර, සිංහල විකිපීඩියාව තුළ එම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ, ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධ ලිපි හැරුණු විට අනෙකුත් ආසියානු රටවල් පිළිබඳව වූ ලිපි සංඛ්‍යාව හා ඒවායේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම වේ.

අවම වශයෙන්, අදාළ උපමාන සපුරන ලද ලිපි පහක් තනනු ලබන එක් එක් විකිපීඩියානුවා වෙත, මීට සහභාගී වන අනෙකුත් රටවල්වලින් නිර්මාණය කරන ලද විශේෂ විකිපීඩියා තැපැල්පතක්, විකිපීඩියා ආසියානු ප්‍රජාව අතර මිත්‍රත්වයේ සංකේතයක් වශයෙන් හිමිවනු ඇත. චීනය, ඉන්දියාව, ඉන්දුනීසියාව, ජපානය, පිලිපීනය, තායිවානය සහ තායිලන්තය යන රටවල් වලින් මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා තැපැල්පත් එවනු ලබයි.

එක් එක් විකිපීඩියාව තුළ දී වැඩිම ලිපි ප්‍රමාණයක් තනන විකිපීඩියානුවන් "විකිපීඩියා ආසියානු තානාපති"වරුන් ලෙස ගෞරවයට පාත්‍ර වනු ඇත.

Asia (orthographic projection).svg

නීතිරීති

සහභාගීවන සියලුම විකිපීඩීයාවන් වල ඉදිරිපත් කර ඇති ලිපි සියල්ල පරීක්ෂා කර අවසන් වූ පසු දෙසැම්බර් 20 වනදාට පෙර තැපැල්පත් එවීම සදහා ලිපිනයන් ලබාගනු ඇත. සැලසුම් කර ඇති ආකාරයට තැපැල්පත් එවීම සිදු කරන්නේ 2016 නව වසරට පසුවය. තැපැල්පත් එවූ දිනයේ සිට ඒවා ශ්‍රි ලංකාවට ලැබීම සදහා දින 5-30 අතර කාලයක් ගතවිය හැක.

ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරන විකිපීඩියා ආසියානු මාසයේ කොටසක් ලෙස සලකා බැලිය යුතු ලිපියක්, පහත සඳහන් නීති පිළිපැදිය යුතුය:

 • ලිපිය, 2015 නොවැම්බර් 1 වන දින පැය 0:00 සිට සහ 2015 නොවැම්බර් 30 වන දින පැය 23:59 (UTC) අතර කාලය තුල ඔබ විසින් අලුතින් තනන ලද්දක් විය යුතුයි.
 • අළුතින් තනනු ලබන ලිපිය අවම වශයෙන් බයිට 3,500 ධාරිතාවකින් හා වචන 300 ක පමණ ප්‍රමාණයකින් සමන්විත විය යුතුයි. (තොරතුරුකොටු, සැකිලි, ආශ්‍රිත හා වගු ආදියෙහි වචන ප්‍රමාණය මීට අයත් නොවේ.)
 • ලිපිය ඊට අදාල ප්‍රකට කළ යුතු උපමාන සංතෘප්ත කළ යුතුයි.
 • ලිපියට ඊට අදාළ වූ ඔබින මූලාශ්‍ර දක්වා තිබිය යුතුයි; ලිපියෙහි අන්තර්ගත සැකසහිත හෝ මතභේදාත්මක ප්‍රකාශ එහිලා වූ ලැයිස්තුගත උපුටා දැක්වීම් මගින් තහවුරු කෙරිය යුතුයි.
 • ලිපිය හුදෙක්ම යාන්ත්‍රික පරිවර්තනයක් නොවිය යුතු අතර, එය සතුව ඔබින භාෂා විලාසයක් තිබිය යුතුයි.
 • ලිපිය මත කිසිදු ආකාරයක ටැගයක් (උදා:අනාථ ලිපිය, අසම්පූර්ණ ලිපිය වැනි) නොවිය යුතුයි.
 • ලැයිස්තුගත ආකාරයේ ලිපි නොවිය යුතු අතර එය තොරතුරුමය ආකාරයේ ලිපි විය යුතුයි.
 • ලිපිය, ශ්‍රී ලංකාව හැරුණු විට අනෙකුත් ආසියානු රටක් පිළිබඳව (සංස්කෘතික, භූගෝලීය, දේශපාලනික වැනි) විය යුතුයි.
 • එක් සංවිධායකවරයෙකු විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලිපි අනෙකුත් සංවිධායකවරු විසින් පරික්ෂා කළ යුතුයි.

කරුණු: ලිපියක් පිළිගැනීම හෝ නොගැනීම, ප්‍රාදේශීය විකිපීඩියාවේ මිනිස් විනිශ්චයකරු(වන්) විසින් අවසානයේදී තීරණය කරනු ඇත.

සංවිධායකයින්

එක් වීම

මීට එක් වී ඔබේ දායකත්වයන් මෙහි වාර්තා කරන්න. ලිපිය නියමිත උපමාන සපුරන්නේදැයි, සංවිධායකවරයා සලකුණු (පරික්ෂා) කරනු ඇත.

මෙයට එක්වීම හා ඔබේ දායකත්වය වාර්තා කිරීමට මෙම ආකෘතිය භාවිතා කරන්න # {{WAM user|ඔබගේ පරිශීලක නාමය}}: [[ඔබගේ දායකත්වය]]

 • Yes check.svg යනු "ඔව්" යන්නයි. එනම් ඔබගේ ලිපිය අදාල අවශ්‍යතා සපුරා ඇත.
 • (N) යනු "නැහැ" යන්නයි. එනම් ඔබගේ ලිපිය අදාල අවශ්‍යතා සපුරා නැත.
 • (P) යනු "තීන්දුවක් නැති" යන්නයි. එනම් ඔබගේ ලිපිය අදාල අවශ්‍යතා සපුරා ඇති අතර සමහර කුඩා ප්‍රශ්න ඇති බවයි. අදාල පරිශීලකයා මෙම ව්‍යාපෘතිය අවසානයේ දී ලිපි හතරක් පමණක් නිර්මාණය කර තිබේ නම් එය "ඔව්" ලෙස ගණන් ගනු ඇත.
  • (N) හෝ (P) ලද ලිපියක් නැවත සංස්කරණය කොට නැවත ඉදිරිපත් කරන විට පමණක් ඔබට (N) හෝ (P) ඉවත් කළ හැකිය.

අන්තර්ජාතික ප්‍රජාව

සහභාගිවන විකිපීඩියාවන්

සහභාගිවන අනුබැඳියන්