විකිපීඩියා:විකිපීඩියා ආසියානු මාසය/2016

විකිපීඩියා වෙතින්
විකිපීඩියා ආසියානු මාසය

විකිපීඩියා ආසියානු මාසය යනු, ආසියානු විකිපීඩියා ප්‍රජාවන් අතර අවබෝධය පුළුල් කරලීමේ අරමුණින් සංවිධානය කරනු ලබන සංස්කරණ ව්‍යාපෘතියක් වේ. විකිපීඩියා ආසියානු මාසය, 2016 නොවැම්බර් මාසයේදී ඇරඹෙන අතර, සිංහල විකිපීඩියාව තුළ එම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ, ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධ ලිපි හැරුණු විට අනෙකුත් ආසියානු රටවල් පිළිබඳව වූ ලිපි සංඛ්‍යාව හා ඒවායේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම වේ. පසුගිය වර්ෂයේ ලොව වටා භාෂා 43කින් පැවැත්වූ විකිපීඩියා ආසියානු මාසය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපි සංඛ්‍යාව 7,000 අධිකය.

අවම වශයෙන්, අදාළ උපමාන සපුරන ලද ලිපි හතරක් (4) තනනු ලබන එක් එක් විකිපීඩියානුවා වෙත, මීට සහභාගී වන අනෙකුත් රටවල්වලින් නිර්මාණය කරන ලද විශේෂ විකිපීඩියා තැපැල්පතක්, විකිපීඩියා ආසියානු ප්‍රජාව අතර මිත්‍රත්වයේ සංකේතයක් වශයෙන් හිමිවනු ඇත.

එක් එක් විකිපීඩියාව තුළ දී වැඩිම ලිපි ප්‍රමාණයක් තනන විකිපීඩියානුවන් "විකිපීඩියා ආසියානු තානාපති"වරුන් ලෙස ගෞරවයට පාත්‍ර වනු ඇත.

නීතිරීති

ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරන විකිපීඩියා ආසියානු මාසයේ කොටසක් ලෙස සලකා බැලිය යුතු ලිපියක්, පහත සඳහන් නීති පිළිපැදිය යුතුය:

 • ලිපිය, 2016 නොවැම්බර් 1 වන දින පැය 0:00 සිට සහ 2016 නොවැම්බර් 30 වන දින පැය 23:59 (UTC) අතර කාලය තුල ඔබ විසින් අලුතින් තනන ලද්දක් (අංකුර ලිපියක් සංවර්ධනය නොවේ) විය යුතුයි.
 • අළුතින් තනනු ලබන ලිපිය අවම වශයෙන් බයිට 3,500 ධාරිතාවකින් හා වචන 300 ක පමණ ප්‍රමාණයකින් සමන්විත විය යුතුයි. (තොරතුරුකොටු, සැකිලි, ආශ්‍රිත හා වගු ආදියෙහි වචන ප්‍රමාණය මීට අයත් නොවේ.)
 • ලිපිය ඊට අදාල ප්‍රකට කළ යුතු උපමාන සංතෘප්ත කළ යුතුයි.
 • ලිපියට ඊට අදාළ වූ ඔබින මූලාශ්‍ර දක්වා තිබිය යුතුයි; ලිපියෙහි අන්තර්ගත සැකසහිත හෝ මතභේදාත්මක ප්‍රකාශ එහිලා වූ ලැයිස්තුගත උපුටා දැක්වීම් මගින් තහවුරු කෙරිය යුතුයි.
 • ලිපිය හුදෙක්ම යාන්ත්‍රික පරිවර්තනයක් නොවිය යුතු අතර, එය සතුව ඔබින භාෂා විලාසයක් තිබිය යුතුයි.
 • ලිපිය මත කිසිදු ආකාරයක ටැගයක් (උදා:අනාථ ලිපිය, අසම්පූර්ණ ලිපිය වැනි) නොවිය යුතුයි.
 • ලැයිස්තුගත ආකාරයේ ලිපි නොවිය යුතු අතර එය තොරතුරුමය ආකාරයේ ලිපි විය යුතුයි.
 • ලිපිය, ශ්‍රී ලංකාව හැරුණු විට අනෙකුත් ආසියානු රටක් පිළිබඳව (සංස්කෘතික, භූගෝලීය, දේශපාලනික වැනි) විය යුතුයි.
 • එක් සංවිධායකවරයෙකු විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලිපි අනෙකුත් සංවිධායකවරු විසින් පරික්ෂා කළ යුතුයි.
 • කරුණු: ලිපියක් පිළිගැනීම හෝ නොගැනීම, ප්‍රාදේශීය විකිපීඩියාවේ මිනිස් විනිශ්චයකරු(වන්) විසින් අවසානයේදී තීරණය කරනු ඇත.
 • ඔබ විසින් නියමිත උපමාන සංතෘප්ත කෙරූ ලිපි හතරක් තැනීමෙන් පසු, විකිපීඩියා ආසියානු ප්‍රජාවකගෙන් ඔබට විශේෂ තැපැල්පතක් හිමිවනු ඇත.
 • විකිපීඩියා ආසියානු තානාපතිවරයා වෙත ආසියානු අනුබැඳියන් විසින් අත්සන් කරන ලද විශේෂ සහතික පත්‍රයක් සහ අමතර තැපැල් පතක් හිමිවනු ඇත. වැඩිවිස්තර සඳහා ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු බලන්න.

සංවිධායකයින්


එක් වීම

මීට එක් වී ඔබේ දායකත්වයන් මෙහි වාර්තා කරන්න. ලිපිය නියමිත උපමාන සපුරන්නේදැයි, සංවිධායකවරයා සලකුණු (පරික්ෂා) කරනු ඇත.

සාමාජිකයින් ලැයිස්තුව
 • කරුණාකර ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කිරිමට බලාපොරොත්තු වන ලිපි මෙම පිටුව/මෙවලම හරහා ඉදිරිපත් කරන්න. එහි ඉහළ-දකුණු කෙළවරෙහි වූ 'log in' බොත්තම ක්ලික් කොට 'Submit' යන බොත්තම හරහා ඔබට ඔබේ ලිපිය ඉදිරිපත් කල හැකිවේ. එසේම ඔබට ඉහළ-දකුණු කෙළවරෙහි ඇති භාෂාව වෙනස් කිරීමේ බොත්තම එබීම මගින් අතුරුමුහුණතෙහි භාෂාව වෙනස් කල හැකිය.
 • ඔබ විසින් ලිපියක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු, මෙම මෙවලම මගින් එම ලිපිය සංවිධායකවරයෙකු විසින් සමාලෝචනය කිරීමට අවැසි බවට සළකුණු කරනු ඇත. මෙම මෙවලම භාවිතා කිරීම මගින්, ඔබ විසින් තැනූ ලිපි කොපමණ ප්‍රමාණයක් නියමිත උපමාන සපුරා ඇතැයිද යන්න විමසා බැලීමට හැකිය.
 • සාර්ථක ලිපි 4ක් තැනූ පරිශීලකවරුන් හට විකිපීඩියා ආසියානු මාසයට අදාල තැපැල්පතක් හිමිවනු ඇත. ඔබ විසින් සාර්ථක ලිපි 15ක් ඉදිරිපත් කල හොත් තවත් අතිරේක තැපැල්පතක් ඔබට හිමිවනු ඇත. සිංහල විකිපීඩියාව තුලදී ඉහලම සාර්ථක ලිපි සංඛ්‍යාවක් තනනු ලබන විකිපීඩියානුවා, එම විකිපීඩියාවෙහි එම වසර සඳහා වූ "විකිපීඩියා ආසියානු තානාපතිවරයා" ලෙස ගෞරවයට පත්වනු ඇත. එසේම ඔහු වෙත අත්සන යෙදූ සහතිකපත්‍රයක් සහ අතිරේක තැපැල්පතක් හිමිවනු ඇත.
 • මෙම මෙවලමට ප්‍රවේශවීම හෝ භාවිතය සම්බන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු පවතීනම්, කරුණාකර ඔබේ විසින් ඉදිරිපත්කරන ලිපියෙහි සබැඳුම් නාමය මෙම පිටුවෙහි වූ ඔබේ නම ඉදිරියෙන් දක්වන්න. (මෙවැනි අවස්ථාවක ඔබේ දායකත්වය වාර්තා කිරීමට මෙම ආකෘතිය භාවිතා කරන්න # [[පරිශීලක:ඔබගේ පරිශීලක නාමය]] ([[පරිශීලක සාකච්ඡාව:ඔබගේ පරිශීලක නාමය]]) : [[ඔබගේ දායකත්වය]])
 • ඔබට ඕනෑම අයුරක ගැටළුවක් තිබේනම්, අපගේ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු පිටුව නැරඹීම හෝ එය විආමා සාකච්ඡා පිටුවෙහි සටහන් කල හැකිය.

සාමාජිකයන්[සංස්කරණය]

 1. Shwetha (සාකච්ඡාව) : ඇනටෝලියානු විකර්ණය, පකිස්තානයෙහි කපු නිෂ්පාදනය, ඉන්දියාවේ ළමා ශ්‍රමිකත්වය, ජපානයෙහි කාන්තාවෝ, ඊශ්‍රායෙලයෙහි කාන්තාවෝ‎, උස්බෙකිස්තානයෙහි කාන්තාවෝ‎, තායිවානයෙහි කාන්තාවෝ‎, සයිඩ් ආබිඩ් අලි, අසර්බයිජානයෙහි කාන්තාවෝ‎, ආර්මේනියාවෙහි කාන්තාවෝ‎‎, ඇෆ්ගනිස්තානයෙහි කාන්තා අයිතිවාසිකම්‎
 2. ChanakaW (සාකච්ඡාව) : සුරිනාම්, ලාඕසයේ සංස්කෘතිය, මෙහෙන්දි, කරිෂ්මා ටන්නා, බැංකොක් පෝස්ට්, ආශා බෝස්ලේ
 3. sagarawd (සාකච්ඡාව) :
 4. Prasadlk (සාකච්ඡාව) :
 5. දිනුක (සාකච්ඡාව) :
 6. Suroiranga (සාකච්ඡාව) :
 7. Lee Mathew (සාකච්ඡාව) : ඩ්‍රීම් හයි, අ වෙයාවුල්ෆ් බෝයි, දි එයස්, ස්හාංග්යා ජාතික භූ උද්‍යානය
 8. Rsekanayake (සාකච්ඡාව) :
 9. Sameera Gurusinghe (සාකච්ඡාව) :
 10. Yasasuru (සාකච්ඡාව) : මියොංසොං අධිරාජිනිය, මහා සේජොං, ජෝසුන්හි තේජෝ රජ, ජෝසුන්හි ඉන්ජොං රජ, ජෝසුන්හි ජොංජොං රජ, ජෝසුන්හි යේජොං රජ, යි ගෘහය , ජොසොන් රාජවංශයේ ශෛලීන් සහ පදවි, ජෝසුන්හි සොංජොං රජ, සුන්වොන් අගබිසව, කොරියාවේ සුන්ජොං, පේන්ටර් ඔෆ් ද වින්ඩ්, ජෝසුන්හි තේජොං රජ, ජෝසුන්හි සේජෝ රජ, කොරියාවේ ගෝජොං, හ්‍යුංසොන් දේවොන්ගුන්, ක්වීන් ඉන්සූ, හ්වං ජින්ඉ (රූපවාහිනී කතාමාලාව), ජෝසුන්හි හ්යෝජොං රජ, ජෝසුන්හි හ්යොන්ජොං රජ, ජෝසුන්හි යොන්සන්ගුන් රජ, කෘවල් පැලස්: වෝ ඔෆ් ෆ්ලවර්ස්, ජෝසුන්හි ග්වංහේගුන් රජ, ජෝසුන්හි සොන්ජෝ රජ, ජෝසුන්හි ඉන්ජෝ රජ, මුන්ජොං අගබිසව, ඉන්වොන් අගබිසව, ජං යොං-සිල් (රූපවාහිනී කතාමාලාව), චක්‍රවර්තින් අශෝක සම්රත්, උදාන් (2014 රූපවාහිනී කතාමාලාව), ජෝධා අක්බර් (රූපවාහිනී කතාමාලාව), ඊස් ප්‍යාර් කෝ ක්‍යා නාම් දූන්?, වම්සම් (රූපවාහිනී කතාමාලාව), සසුරාල් සිමර් කා, අරාං ඇන්ඩ් ද මැජිස්ට්‍රේට්, සික්ස් ෆ්ලයිං ඩ්‍රැගන්ස්, ඩීප් රූටඩ් ට්‍රී, එයිට් ඩේයිස්, ඇසැසි‍නේෂන් අටෙම්ට්ස් අගේන්ස්ට් කිං ජොංජෝ, ගොර්යෝහි ගොංමින්, සිල්ලාහි ජින්දොක්, ගොර්යෝහි තේජෝ, සමුද්‍රගුප්ත, ක්වීන් ඉන්-හ්යුන්'ස් මෑන්, ගුප්ත අධිරාජ්‍යය, සිල්ලාහි හ්යොක්ගොසේ, ද රෝයල් ටේලර්, ද කිං'ස් ෆේස්, ග්යොන් හ්වොන්, නෝගුක් රැජින, මුලාන් (2009 චිත්‍රපටය), ජෙංඝිස් ඛාන්: ටු ද එන්ඩ්ස් ඔෆ් ද අර්ත් ඇන්ඩ් සී, සැක්‍රිෆයිස් (2010 චිත්‍රපටය), ඩිටෙක්ටිව් ඩී ඇන්ඩ් ද මිස්ට්‍රි ඔෆ් ද ෆැන්ටම් ෆ්ලේම්, නාම්කරණ්, ද ප්‍රින්සස්' මෑන්, යේ හේ මොහාබ්බතයින්, කන්ස්පිරසි ඉන් ද කෝට්, ද කිං ඇන්ඩ් අයි (රූපවාහිනී කතාමාලාව), ශුංග අධිරාජ්‍යය, ද ස්වෝඩ් ඔෆ් තිපු සුල්තාන්, බ්‍රහ්මරාක්ෂස් (රූපවාහිනී කතාමාලාව)

විනිශ්චය සළකුණු කිරීම[සංස්කරණය]

 • යනු "ඔව්" යන්නයි. එනම් ඔබගේ ලිපිය අදාල අවශ්‍යතා සපුරා ඇත.
 • යනු "නැහැ" යන්නයි. එනම් ඔබගේ ලිපිය අදාල අවශ්‍යතා සපුරා නැත.
 • යනු "තීන්දුවක් නැති" යන්නයි. එනම් ඔබගේ ලිපිය අදාල අවශ්‍යතා සපුරා නොමැති නමුත් යලි සංස්කරණය කිරීම මගින් එම අවශ්‍යතා සැපිරිය හැකියි යන්නයි. පරිශීලකයා මෙම ව්‍යාපෘතිය අවසානයට පෙර අදාල ලිපිය යළි සකසන්නේනම් තීන්දුව වෙනස්කල හැක.
  • ලද ලිපියක් නැවත සංස්කරණය කිරීම මගින් අදාල අවශ්‍යතා සපුරණ විට පමණක් සළකුණ ඉවත් කරගත හැකිය.

සංඛ්‍යාන[සංස්කරණය]

ගෝලීයව සක්‍රීය පරිශීලක දත්ත[සංස්කරණය]

මෙහි දැක්වෙන්නේ ගෝලීය වශයෙන් මෙම ව්‍යාපෘතියට සහභාගී වන පරිශීලකයින්ගේ සංඛ්‍යාන වේ. මාසයේ දිනයන්ට අදාලව පරිශීලකවරු විසින් ඉදිරිපත් කොට ඇති ලිපි ප්‍රමාණය මින් දක්වා ඇත. (මින් දැක්වෙන ලිපි ප්‍රමාණය, උපමාණ සංතෘප්ත කෙරූ පිළිගත් ලිපි ප්‍රමාණය නොවන බව සළකන්න) කෙසේ නමුදු මෙහි වූ දත්ත නිවැරදි නොවිය හැක.

දිනය 1වැනියා 2වැනියා 3වැනියා 4වැනියා 5වැනියා 20වැනියා
13 85(සියල්ල අංකුර ලිපි) 62(සියල්ල අංකුර ලිපි) 55 51 51 25
21 129 82 77 73 65 39
25
26
27
28
29
30

පැරණි සංස්කරණ