1978 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

1978 වර්ෂයේ තිරගත වූ සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තව පහත දැක්වේ.

Title Director Cast Genre Notes
සැකිල්ල:Yearheader | 1978
Sithaka Suwanda S.V. Chandran Released on 14 January 1978
Chandi Shyama M.S. Anandan Shyama Ananda Released on 20 January 1978
Janaka Saha Manju K.A.W. Perera Gothami Pathiraja, Jayanthadas Perera Released on 27 January 1978.

Gothami Pathiraja's debut as an actor

Mage Ran Putha M.V. Balan Released on 17 February 1978
Wishmaya J.K. Charles Perera Vijaya Kumaranathunga Released on 1 March 1978
Gehenu Lamai Sumithra Peiris Vijaya Kumarathunga, Wasanthi Chathurani, Ajith Jinadasa, Shyama Anandan Released on 17 March 1978

Wasanthi Chathurani's debut as an actor

Madhuwanthi Milton Jayawardana Released on 7 April 1978
Siripathula K. Wenkat Released on 14 April 1978
Aasha Desin Sena Samarasinghe Gamini Fonseka, Sriyani Amarasena Released on 28 April 1978
Hitha Mithura Lenin Morayas Released on 19 May 1978
Selinage Walauwa Pathiraja L.S. Dayananda Vijaya Kumaranathunga Released on 9 June 1978
Sara T. Arjuna Released on 22 June 1978
Kundalakesi Wimalanath Disanayaka Vijaya kumarathunga, Malani Fonseka Released on 21 July 1978
Tikira Shirley P. Wijerathne Baptist Fernando Released on 4 August 1978
Weera Puran Appu Lester James Peiris Ravindra Randeniya, Joe Abewikrama Released on 8 August 1978
Bambaru Ewith Dharmasena Pathiraja Vijaya kumarathunga, Malani Fonseka, Joe Abewikrama Released on 11 August 1978
Sally Cyril P. Abeyratne Released on 25 August 1978
Apsara J. Selwarathnam Released on 1 September 1978
Deepanjali Dharma Sri Kaldera Released on 6 October 1978
Apeksha H. D. Premaratne Amrasiri Kalansuriya, Malani Fonseka, Robin Fernando, Geetha Kumarasinghe Released on 3 November 1978
Kumara Kumariyo Sudas Maskorala Vijaya Kumaranathunga, Sriyani Amarasena, Joe Abewikrama Released on 10 November 1978
Sasara K.A.W. Perera Vijaya Nandasiri, Rukmani Devi Released on 17 November 1978
Sandawata Rantharu Ananda Hewage, Siri Kularathne Released on 24 November 1978
Ahasin Polowata "White Flower for the Dead" Lester James Peiris Tony Ranasinghe, Vijaya Kumaranathunga Released on 15 December 1978.

Cairo International film festival.

Anupama Sunil Ariyaratne Malini Fonseka, Vijaya Kumaranathunga Released on 22 December 1978

මේවාද බලන්න[සංස්කරණය]