1971 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

1971 වර්ෂයේ තිරගත වූ සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තව පහත දැක්වේ.

Title Director Cast Genre Notes
සැකිල්ල:Yearheader | 1971
Poojithayo W.A.B. de Silva Released on 14.01.1971
Dewena Pipasaya Timothy Weerarathne Robin Fernando Released on 11.02.1971
Kalana Mithuro Kingsley Rajapaksa Released on 03.03.1971
Ran Onchilla Dharma Sri Kaldera Released on 14.03.1971
Kathuru Muwath K.A.W. Perera Released on 20.06.1971
Hathara Denama Soorayo Neel Rupasinghe Gamini Fonseka, Vijaya Kumaranatunga, Sriyani Amarasena, Senadheera Rupasinghe, Anthony C. Perera Released on 20.07.1971
Abhirahasa Lenin Morayas Vijaya Kumaranatunga, Swarna Kahawita, Sampath C. Nandalochana Released on 04.08.1971
Kesara Sinhayo Roland Amarasinghe Released on 28.08.1971
Seeye Nottuwa K.A.W. Perera Released on 17.09.1971
Bindunu Hadawath Louie Wendastran Released on 22.10.1971
Welikathara D.B. Nihalsinghe Gamini Fonseka, Joe Abewikrama Released on 27.10.1971
Samanala Kumariyo Wimaladasa Perera Released on 20.11.1971
Haralaksaya Titus Thotawatte Robin Fernando, Piyadasa Gunasekara Crime Released on 17.12.1971
Ma Hene Reeriyaka Kithsiri Nihal Jayasinghe Released on 22.12.1971

මේවාද බලන්න[සංස්කරණය]