1972 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්

1972 වර්ෂයේ තිරගත වූ සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තව පහත දැක්වේ.

Title Director Cast Genre Notes
සැකිල්ල:Yearheader | 1972
Nidhanaya Lester James Peiris Gamini Fonseka, Malini Fonseka Released on 3 February 1972
Sahanaya J. Selvarathnam Gamini Fonseka, Malini Fonseka Released on 1 March 1972
Wehi Lihini Chandra S. Perera Susila Jayanthi, Viny Released on 15 March 1972
Sithijaya Sarathchandra Herath Released on 29 March 1972
Edath Sooraya Adath Sooraya Lenin Morayas Gamini Fonseka, Malini Fonseka, Sonya Disa Released on 7 April 1972
Sujeewa Joe Dew Anand Released on December April 1972
Singapore Chali Domee Jayawardhana Sandhya Kumari Released on 19 May 1972
Ada Mehemai Robin Thampo Released on 22 May 1972
Atheethayen Kathawak R.B. Adhikari Released on 15 June 1972
Hithaka Pipunu Mal S. Ramanadan Released on 16 June 1972
Hathara Wate L.M. Perera Released on 22 June 1972
Weeduru Gewal Daya Wimalaweera Released on 14 July 1972
Lokuma Hinawa K.A.W. Perera D.R. Nanayakkara, Oswald Jayasinghe Released on 28 July 1972
Me Dasa Kumatada Timothy Weerarathne Vijaya Kumaranatunga, Malini Fonseka, Sumana Amarasinghe, Roy De Silva Released on 2 September 1972
Sihina Lowak Cyril Wickramage Released on 8 September 1972
Ihatha Athmaya K.A.W. Perera Released on 5 October 1972
Aadare Hithenawa Dekkama Neel Rupasinghe Vijaya Kumaranatunga, Gamani Fonseka Music Released on 3 November 1972
Miringuwa Amarasena Kumarasinghe Released on 17 November 1972
Wanaraja Willey Blake Basil de Seram Released on 21 December 1972

මේවාද බලන්න[සංස්කරණය]