2009 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
චිත්‍රපට අධ්‍යක්‍ෂණය රංගනය වර්ග කරුණු
අලි සුරතල් ජීවන් කුමාරතුංග,සේමිණී ඉද්දමල්ගොඩ , රෙක්ස් කොඩිප්පිලි, සනත් ගුණතිලක ළමා, ක්‍රියාදාම
ලීඩර රන්ජන් රාමනායක රන්ජන් රාමනායක, ආදීන් කාන්, ඇන්ටන් ජූඩ්, ජනේෂ් සිල්වා ,අනූෂා දමයන්ති ක්‍රියාදාම , ආදරණීය ,විකට
සිහින දෙව්දුව
ඩාන්සින් ස්ටාර්
සර් ලාස්ට් චාන්ස් රෝයි ද සිල්වා විජය නන්දසිරි, අනර්කලී ආකර්ෂා, අර්ජුන කමලනාත් ,නිලන්ති ඩයස්, ලකී ඩයස්,අනූෂා දමයන්ති,සංජුල දිවාරත්න , විකට, ආදරණීය
සිනාසුනා ආදරෙන්
රෝස මල් සයනය
පායා එන්න හිරු සේ ධම්මික සිරිවර්ධන රන්ජන් රාමනායක, උදාරි වර්ණකුලසූරිය ළමා
එකමත් එක රටක සනත් ගුණතිලක සනත් ගුණතිලක
ජූලියා
ආකාස කුසුම් මාලිනී ෆොන්සේකා
බිංදු
තුෂාරා
අලිමංකඩ සනත් ගුණතිලක යුද්ධ
කන්‍යාවි සනත් ගුණතිලක

මේවාද බලන්න[සංස්කරණය]