1992 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Title Director Cast Genre Notes
Ranabime Weeraya (රණබිමේ වීරයා) Ranjith Siriwardhana Jeevan Kumaratunga, Anoja Weerasinghe, Dilani Abeywardena, Mark Samson, Freddie Silva, Tenison Cooray, Sonia Dissanayake Action, Drama
Sisila Gini Gani (සිසිල ගිනි ගනී) Prasanna Vithanage Sanath Gunathilake, Sabeetha Perera, Tony Ranasinghe, Veena Jayakody Drama
Jaya Shri Way Kumariya (ජය ශ්‍රි වේ කුමරියේ) Yasapalitha Nanayakkara Ajith Jinadasa, Dilhani Ekanayake, Freddie Silva, Roy de Silva
Salli Thibunata Madi (සල්ලි තිබුනාට මදී) W. Jayamanna Ranjan Ramanayake, Maureen Charuni, Vincent Vaas, Miyuri Samarasinghe
Raja Daruwo (රජ දරුවෝ) Daya Wimalaweera Anoja Weerasinghe, Sanath Gunathilake, Shashi Wijendra, Sabeetha Perera Action, Drama
Bajar Eke Chandiya (බජාර් එකේ චණ්ඩියා) Hemasiri Sellapperuma Sabeetha Perera, Mervyn Jayatunga, Freddie Silva, Manel Chandralatha Action, Comedy, Drama
Viaru Miniha (වියරු මිනිහා) Sugath Samarakoon Gothami Pathiraja, Felix Premawardhana, Kamal Addararachchi, Dharma Sri Munasinghe
Sakwithi Raja (සක්විති රජ) Sunil Soma Peiris Jeevan Kumaratunga, Sabeetha Perera, Ranjan Ramanayake, Sonia Dissanayake
Sakkara Suththara (සක්කර සූත්තර) Hemasiri Sellapperuma
Ahimi Dadamang (අහිමි දඩමං) Dany W. Pathirana Robin Fernando, Malini Fonseka, Rex Kodippili, Nihal Silva
Malsara Dhoni (මල්සර දෝණි) Hemasiri Sellapperuma Sanath Gunathilake, Geetha Kumarasinghe, Mervyn Jayatunga, Dilhani Ekanayake Action, Comedy, Drama
Chandi Rajina (චණ්ඩි රැජිණ) Sunil Soma Peiris Sabeetha Perera, Ranjan Ramanayake, Damith Fonseka, Dilhani Ekanayake Action, Comedy, Drama
Singha Rajaa (සිංහ රජා) Hemasiri Sellapperuma Shashi Wijendra, Vasanthi Chathurani, Cletus Mendis, Freddie Silva
Kiyala Wadak Naa (කියල වැඩක් නෑ) Hemasiri Sellapperuma Sanath Gunathilake, Vasanthi Chathurani, Cletus Mendis
Umayanganaa (උමයංගනා) Ananda Fonseka Joe Abeywickrama, Malini Fonseka, Damayanthi Fonseka, Somy Ratnayake
Me Ware Mage (මේ වාරේ මගේ) Lional Panduwawala Jeevan Kumaratunga, Anoja Weerasinghe, Cletus Mendis, Dilani Abeywardena
Okkoma Kanapita (ඔක්කොම කණපිට) Roy de Silva Freddie Silva, Sumana Amarasinghe, Sabeetha Perera, Shashi Wijendra Action, Comedy, Drama
Rumathiyai Neethiyai (රුමතියයි නීතියයි) M. Arukkgoda Malini Fonseka, Sanath Gunathilake, Jeevan Kumaratunga, Maureen Charuni Drama
Oba Mata Wishwasai (ඔබ මට විශ්වාසයි) V. Sivadasan, Thilak Wehalla Jeevan Kumaratunga, Nadeeka Gunasekara, Menik Kurukulasooriya, Shashi Wijendra
Suranimala (සුරනිමල) Yasapalitha Nanayakkara Jeevan Kumaratunga, Dilhani Ekanayake, Roy de Silva, Mervyn Jayatunga
Kulageya (කුලගෙය) H. D. Premaratne Sriyani Amarasena, Lucky Dias, H. A. Perera, Vasanthi Chathurani
Sathya (සත්‍යා) Ranjith Siriwardane Malini Fonseka, Lucky Dias, Priyankara Perera, Samantha Epasinghe Action, Comedy, Drama
Muwanpalessey Kadira (මුවන්පැලැස්සේ කදිරා) Yasapalitha Nanayakkara Rex Kodippili, Geetha Kumarasinghe, Jeevan Kumaratunga, Freddie Silva
Singhayangeth Singhayaa (සිංහයන්ගෙත් සිංහයා) Sunil Soma Peiris Sanath Gunathilake, Sabeetha Perera, Ranjan Ramanayake, Dilani Abeywardena Action, Comedy, Drama
Sayanaye Sihinaya (සයනයේ සිහිනය) Anura Chandrasiri Jeevan Kumaratunga, Maureen Charuni, Dilani Abeywardena, Neil Alles
Rajek Wage Puthek (රජෙක් වගේ පුතෙක්) Upali Piyarathne Jeevan Kumaratunga, Sabeetha Perera, Cletus Mendis, Samantha Epasinghe