1960 දශකයේ සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
(1960 දශකයේ සිංහල චිත්‍රපට නාමාවලිය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

1960 දශකයේ ශ්‍රී ලංකාවේ තිරගත වු චිත්‍රපට නාමාවලිය පහතින් දැක්වේ.

1960[සංස්කරණය]

1961[සංස්කරණය]

චිත්‍රපටයේ නම දායකයෝ නළු නිලියෝ සටහන්
ජීවිත පූජාව
කුරුළු බැද්ද
සුවිනීත ලාලනී
ගංතෙර
දරුවා කාගේද?
වැදිබිම

1962[සංස්කරණය]

චිත්‍රපටයේ නම දායකයෝ නළු නිලියෝ සටහන්
දස්කොන්
සංසාරේ
සුහද දිවිපිදුම
රන්මුතුදූව
දේවසුන්දරී

සැකිල්ල:සිංහල සිsනමාව