1977 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්

1977 වර්ෂයේ තිරගත වූ සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තව පහත දැක්වේ.

Title Director Cast Genre Notes
සැකිල්ල:Yearheader | 1977
Neela Joe Suganda Released on 21 January 1977
Sakunthala William Holams Released on 28 January 1977
Sudu Pareviyo Kingsley Rajapaksha Released on 18 February 1977
Hithuwakkarayo Joshep Francis Lane Released on 25 February 1977
Sri Madara Sathischandra Edirisinghe Released on 18 March 1977
Hariyanakota Ohoma Thamai Gamini Hewavitharana Released on 25 March 1977
Hithuwoth Hithuwamai Lenin Morayas Vijaya Kumaranathunga Released on 6 April 1977
Niluka K. Wenkat Released on 12 April 1977
Pembara Madhu Sugathapala Senarath Yapa Vijaya Kumaranathunga Released on 22 April 1977
Deviyani Oba Kohida Aruna Shanthi Released on 20 May 1977
Chin Chin Nona J. Selvarathnam Released on 24 June 1977
Honda Hitha D. Mariyadasan Released on 1 July 1977
Yali Ipade M.P. Gemunu Released on 8 July 1977
Suja Cyril P. Abeyratne Released on 30 July 1977
Sikura Dasawa Siri Kularathne Released on 12 August 1977
Chandi Putha Released on 19 August 1977
Siripala Ha Ranmenika Amaranath Jayathilaka Malini Fonseka, Ravindra Randeniya Released on 16 September 1977
Ege Aadara Kathawa Yasapalitha Nanayakkara Released on 23 September 1977
Maruwa Samaga Waase Titus Thotawatte Vijaya Kumaranathunga, Geetha Kumarasinghe, Titus Thotawatte Released on 30 September 1977
Tom Pachaya Roy de Silva, Stanley Perera Roy de Silva, Fredy Silva Released on 11 November 1977
Niwena Ginna Amaranath Jayathilaka Released on 18 November 1977
Yakadaya Neel Rupasinghe Gamini Fonseka, Ravindra Randeniya Released on 9 December 1977
Wanagatha Kella Henry Chandrawansa Released on 16 December 1977

මේවාද බලන්න[සංස්කරණය]