2005 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්

2005[සංස්කරණය]

වසර අධ්‍යක්‍ෂණය රංගනය වර්ගය කරුණු
ගරිල්ලා මාකටිං
වන් ෂොට් වන් (චිත්‍රපටිය) රන්ජන් රාමනායක රන්ජන් රාමනායක, අනර්කලී ආකර්ෂා, ඇන්ටන් ජූඩ්
අසනි වර්ෂා
සුළඟ එනු පිණිස
සුදු කළු සහ අළු
[[සඳුනි] රෙක්ස් කොඩිප්පිලි, අර්ජුන කමලනාත් ළමා
ඉර මැදියම
ජෙම්ස් බොන්ඩ් සුනිල් සෝම පීරිස් , සුදේශ් වසන්ත පීරිස් බන්දු සමරසිංහ, ටෙනිසන් කුරේ, රෙක්ස් කොඩිප්පිලි
කවුද බුවා
මීඳුම් වසන්තයේ
සුළඟ
මට තාම මතකයි
සීතල හාදු
සමන්තා
අළු යට ගිනි