1975 සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

1975 වර්ෂයේ තිරගත වූ සිංහල චිත්‍රපට ලැයිස්තව පහත දැක්වේ.

Title Director Cast Genre Notes
සැකිල්ල:Yearheader | 1975
Eya Den Loku Lamayek Dharmasena Pathiraja Vijaya Kumaranathunga, Malini Fonseka Entered into the 9th Moscow International Film Festival
Hitha Honda Minihek M.V. Balan Gamini Fonseka, Tony Ranasinghe, Sonya Disa Released on 14 January 1975
Es Idiripita Deepasiri Perera Released on 24 January 1975
Obai Mamai Joe Dew Anand Released on 14 February 1975
Pem Kurullo Louie Wendastran Released on 21 February 1975
Kaliyuga Kale T. Arjuna Tony Ranasinghe Released on 7 March 1975
Raththaran Amma Dharma Sri Kaldera Gamini Fonseka, Sriyani Amarasena Released on 21 March 1975
Tharanga Wimal Waidyasekera Ravindra Randeniya, Manel Vanaguru Released on 4 April 1975
Aawa Soya Aadare Lenin Morayas Gamini Fonseka, Malani Fonseka, Piyadasa Wijeekoon Released on 12 April 1975
Kohoma Kiyannada Godvin Shanthi Released on 21 May 1975
Cyril Malli Joe Michel Gamini Fonseka, Swarna Kahawita, Baptis Fernando, Joe Michael, BS Perera Released on 23 May 1975
Mage Nangi Shyama M.S. Anandan Shyama Ananda, Roy De Silva, HR Jothilapa Released on 14 June 1975
Lassana Kella Neel Rupasinghe Geetha Kumarasinghe, Tissa Wijesurendra, Anthony C Perera Released on 20 June 1975
Amaraneeya Aadare Dayananda Jayawardane Piyaratne M Senerath, Somi Ratnayake Released on 1 July 1975
Kokilayo Tissa Hewavitharana Released on 17 July 1975
Giju Lihiniyo Roland Amarasinghe Released on 26 July 1975
Sooraya Soorayamai Lenin Morayas Gamini Fonseka, Malani Fonseka, Joe Abeywickrama, Swarna Kahawita Released on 1 August 1975
Ranwan Reka M.D.M. Daas Released on 7 August 1975
Rajagedara Paraviyo W.A.B.de Silva, Sathischandra Edirisinghe Gamini Fonseka, Neeta Fernando Released on 22 August 1975
Jeewana Geethaya I.P. Sena Released on 29 August 1975
Damayanthi Ranjith Peiris Rex Koddipili, Geetha Kumarasinghe, Oswald Jayasinghe, HR Jothipala Released on 11 September 1975
Sikuru Liya H.D. Premarathne Joe Abewikrama, Suvineetha Kongahage, Vijaya Kumaranathunga Released on 27 September 1975
Lassana Dawasak Nimal Silva Sriyani Amarasena, Vijaya Kumaranatunga, Rex Kodippili Released on 3 October 1975
Sadhana S. Ramanadan Tissa Wijesurendra, Malani Fonseka Released on 17 October 1975
Hadawathaka Wasanthaya Sumanadasa Weerakkodi Released on 31 October 1975
Kalu Diya Dahara Manik Sandarasagara Mano Brekanrij, Indira Johnclas, Ravindra Randeniya Released on 28 November 1975
Sangeetha Timothy Weerarathne Malini Fonseka, Vijaya Kumaranatunga Released on 28 November 1975
Desa Nisa Lester James Peiris Sriyani Amarasena, Joe Abewikrama, Ravindra Randeniya Released on 26 December 1975.

Ravindra Randeniya's debut as an actor.

මේවාද බලන්න[සංස්කරණය]