ප්‍රවර්ගය:ඉංග්‍රීසි-භාෂා පෙළ ඇතුළත් ලිපි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Purge page cache

This category contains articles with ඉංග්‍රීසි-language text. The primary purpose of these categories is to facilitate manual or automated checking of text in other languages.

This category should only be added with the {{Lang}} family of templates, never explicitly.

For example {{Lang|en|text in ඉංග්‍රීසි language here}}, which wraps the text with <span lang="en">. Also available is {{Lang-en|text in ඉංග්‍රීසි language here}} which displays as ඉංග්‍රීසි: text in ඉංග්‍රීසි language here.


See also

"ඉංග්‍රීසි-භාෂා පෙළ ඇතුළත් ලිපි" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 154 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 154 ද වෙති.