ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාමාංශික පෙරමුණ

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Leader: Wasudewa Nanayakkara (AKA "PAKAYA")