රාජකීය විද්‍යාලය, තෙලිජ්ජවිල

විකිපීඩියා වෙතින්
රාජකීය විද්‍යාලය තෙලිජ්ජවිල මාතර
  • රාජකීය විද්‍යාලය, තෙලිජ්ජවිල
  • Royal College
Royal college thellijjawilla official logo
Location
Map

ඛණ්ඩාංක6°01′06″N 80°29′07″E / 6.0183°N 80.4853°E / 6.0183; 80.4853ඛණ්ඩාංක: 6°01′06″N 80°29′07″E / 6.0183°N 80.4853°E / 6.0183; 80.4853
තොරතුරු
වර්ගයබෞද්ධ විද්‍යාලයක මෙන්ම ජාතික පාසලකි.
ආදර්ශ පාඨයචකඛුo උදපාදි
ආගමික සබැඳියා(ව)Buddhist
ආරම්භ කලේ1910; වසර 114 කට පෙර (1910)
විදුහල්පතිසිසිර ධීරසිංහ
ශ්‍රේණි1–13
සිසුන් ගණන5000 ට වඩා වැඩි
වර්ණ(ය)රතු සහ කහ
        
වෙබ් අඩවියhttp://royalmatara.sch.lk/

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි තෙල්ලිජ්ජවිල රාජකීය විද්‍යාලය දැනට බෞද්ධ ජාතික පාසලක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබයි.

තෙල්ලිජ්ජවිල රාජකීය විද්‍යාලය
තෙල්ලිජ්ජවිල රාජකීය විද්‍යාලය