ප්‍රවර්ගය:CatAutoTOC generates standard Category TOC

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
CatAutoToc effect Pages %
No TOC 190 &0000000000000086.76000086.76%
standard {{Category TOC}} 26 &0000000000000011.87000011.87%
{{Large category TOC}} 3 &0000000000000001.3700001.37%
Total 219
Purge this page to update the totals.

Categories which use {{CatAutoTOC}}, grouped by what CatAutoTOC does on each page:

Templates which transclude {{CatAutoTOC}} are categorised in


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 26 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 26 වේ.

C

F

L

N