ඉලනෝයි

විකිපීඩියා වෙතින්

ඉලනෝයි (ඉංග්‍රීසි: Illinois) (අසන්නi/ˌɪlˈnɔɪ/ IL-i-NOY-') යනු 1818දී ප්‍රාන්ත තත්වය අත්කරගත් එක්සත් ජනපදයේ මධ්‍යබටහිර කලාපයෙහි පිහිටි ප්‍රාන්තයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉලනෝයි&oldid=399159" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි