ජූනාගධ් බෞද්ධ ලෙන් සමූහ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ඛාප්රා කෝඩියා ලෙන්වල සැලැස්ම, ජූනාගධ්, ගුජරාටය, ඉන්දියාව

ජූනාගධ් බෞද්ධ ලෙන් සමූහ පිහිටියේ ඉන්දියානු ප්‍රාන්තයක් වන ගුජරාට් හි ජූනාගධ් දිස්ත්‍රික්කය තුළ ය. මෙහි ඇති ලෙන් සමූහ යටතට උපර්කෝට් ලෙන්, ඛාප්රා කෝඩියා ලෙන් සහ බාබා ප්‍යාරා ලෙන් අයත් වේ. මෙම "බෞද්ධ ලෙන්" ‍එකම ස්ථානයක පිහිටි ලෙන් නොවේ. ඒවා වෙන වෙනම ප්‍රදේශ තුනක පිහිටි භික්ෂූන්ගේ වාසයට නිර්මාණය කළ කුටිවලින් යුත් ලෙන් වේ. මෙම ලෙන් නිර්මාණය වී ඇත්තේ අශෝක අධිරාජයාගේ සමයේ සිට ක්‍රි.ව. 1වන–4වන සියවස දක්වා කාල පරාසය තුළ ය.

ආශ්‍රේයයන්[සංස්කරණය]

බාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]