සැකිල්ල:දඹදිව බෞද්ධ වන්දනාස්ථාන

විකිපීඩියා වෙතින්
(සැකිල්ල:BuddhasHolySites වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

දඹදිව
බෞද්ධ වන්දනා ස්ථාන
Dharma Wheel.svg
ධර්ම සංවේගය උපදවාගතයුතු ස්ථාන
ලුම්බිණි · බුද්ධ ගයා
සාරානාත් · කුසිනාරා
බුද්ධ කාලීන වෙනත් ස්ථාන
Sravasti · Rajgir
Sankissa · Vaishali
Other Sites
Patna · Gaya · Kosambi
Kapilavastu · Devadaha
Kesariya · Pava
Nalanda · Varanasi
පසුකාලීන ස්ථාන
සාංචිය · Mathura
Ellora · Ajanta · Vikramshila
Ratnagiri · Udayagiri · Lalitgiri
Bharhut · Barabar Caves
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]