ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලන ඒකක

විකිපීඩියා වෙතින්
ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලන ඒකක
ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලන සිතියම
පිහිටීමශ්‍රී ලංකාව
අනු පරිපාලන කොට්ඨාස
වර්ගයගණන
Provinces9
Districts25
DS Divisions331
GN Divisions14,022


ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලනය ස්ථර පහක් දක්වා විමධ්‍ය ගතකොට ඇත

  1. පළාත්
  2. පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක
  3. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස
  4. වසම්
  5. ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාස (තුලාන)

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

  • "Provinces of Sri Lanka". Statoids.