ශ්‍රී ලංකාවේ අගවිනිසුරු

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
අගවිනිසුරු ශ්‍රී ලංකා
Emblem of Sri Lanka.svg
ශ්‍රි ලංකාවේ රාජ්‍ය ලංඡනය
Incumbent
පුරප්පාඩු

since 2011 මැයි 18 සිට
නිල නිවස කොළඹ
Appointer මහින්ද රාජපක්‍ෂ
Inaugural holder කොරිංටන්
Formation 1801