ග්‍රාම නිලධාරී

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ශ්‍රී ලංකාවේ
පරිපාලන ඒකක
පළමු ඒකකය
පළාත්
දෙවන ඒකකය
දිස්ත්‍රික්ක
තෙවන ඒකකය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස
සිව්වන ඒකකය
පළාත් පාලන ඡන්ද කොට්ඨාශය
පස්වන ඒකකය

ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 14,022 ක් ඇත.[1]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාල". Retrieved 2019-02-03.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයීය ග්‍රාම නිලධාරි පාලන අංශය, රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූලව ග්‍රාමීය මට්ටමේ පරිපාලන ක්‍රමයක් සහතික කරනු වස්, දිවයින පුරා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 332 ට අදාල ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 14,022 තුල රාජකාරි ඉටුකරන ග්‍රාම නිලධාරීන් සම්බන්ධ සමස්ථ පරිපාලන කටයුතු මෙහෙයවනු ලබයි.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ග්‍රාම_නිලධාරී&oldid=447635" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි