ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
පළාත
Province
மாகாணம்
Sri Lanka provinces.svg
වර්ගය පළමු පරිපාලන කොට්ඨාසය
පිහිටීම ශ්‍රී ලංකාව
නිර්මිතය 1 ඔක්තෝබර් 1833
ගණන 9 (1 ජනවාරි 2007 වන විට)
ජනග‍හනය 1,061,315–5,851,130
විශාලත්වය 3,684–10,472 ව.කි.මී.
පරිපාලනය පළාත් සභාව
අනු පරිපාලන කොට්ඨාස දිස්ත්‍රික්ක
ශ්‍රී ලංකාවේ
පරිපාලන ඒකක
පළමු ඒකකය
පළාත්
දෙවන ඒකකය
දිස්ත්‍රික්ක
තෙවන ඒකකය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස
සිව්වන ඒකකය
වසම්
පස්වන ඒකකය

ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් (ඉංග්‍රීසි: Province; දෙමළ: மாகாணம்) නවයක් ඇත. 19වන සියවසෙහි සිට මෙම පළාත් පැවතුනද 1987 දී ශ්‍රී ලංකාවේ 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සඳහා 1987 දී 13වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය වෙතින් පළාත් සභා පිහිටුවන තුරු වන තෙක් නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහි දේශපාලනමය හා පරිපාලනමය බලතල ඒවා සතුව නොපැවතිනි [1][2]

ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

අනුරාධපුර රාජධානිය[සංස්කරණය]

බ්‍රිතාන්‍ය ලංකාව[සංස්කරණය]

Coat of arms of Sri Lanka, showing a lion holding a sword in its right forepaw surrounded by a ring made from blue lotus petals which is placed on top of a grain vase sprouting rice grains to encircle it. A Dharmacakra is on the top while a sun and moon are at the bottom on each side of the vase.
පහත දැක්වෙන් කාණ්ඩවලට අයත් වේ:
ශ්‍රී ලංකාවේ
දේශපාලනය හා රජය


ශ්‍රී ලංකාව[සංස්කරණය]

1833 සිට පළාත් විකාශනය වීම
1833–1845 
1845–1873 
1873–1886 
1886–1889 
1889 – වර්තමානය 

පළාත්[සංස්කරණය]

පවතින[සංස්කරණය]

සියලුම ජනග‍හන දත්ත ආසන්නයේම පැවති 2012 ශ්‍රී ලංකා ජන සංගණනය අනුවය.

පළාත Area map පළාත්බද
අග නගරය
නිර්මිත
දිනය/වසර
භුමි ප්‍රමාණය
ව.කි.මී. වලින් (ව.සැත)[3]
ජලජ භූමි
ප්‍රමාණය
ව.කි.මී. වලින් (ව.සැත)[3]
මුළු භූමි
ප්‍රමාණය
ව.කි.මී. වලින් (ව.සැත)[3]
ජනගහනය
(2012)[4]
ජන ඝනත්වය
ව.කි.මී. වලින්
(ව.සැත)[lower-alpha 1]
උතුරු පළාත, ශ්‍රී ලංකාව Sri Lanka Northern Province locator map.svg යාපනය 1 ඔක්තොම්බර් 1833 5,575 (2,153) 99 (38) 5,674 (2,191) 2,571,557 461 (1,190)
 නැගෙනහිර Area map of Eastern Province of Sri Lanka Trincomalee 1 ඔක්තොම්බර් 1833 9,361 (3,614) 635 (245) 9,996 (3,859) 1,555,510 166 (430)
 උතුරුමැද Area map of North Central Province of Sri Lanka Anuradhapura 1873 9,741 (3,761) 731 (282) 10,472 (4,043) 1,266,663 130 (340)
 උතුරු පළාත Area map of Northern Province of Sri Lanka Jaffna 1 ඔක්තොම්බර් 1833 8,290 (3,200) 594 (229) 8,884 (3,430) 1,061,315 128 (330)
 වයඹ Area map of North Western Province of Sri Lanka Kurunegala 1845 7,506 (2,898) 382 (147) 7,888 (3,046) 2,380,861 317 (820)
 සබරගමුව Area map of Sabaragamuwa, Sri Lanka Ratnapura 1889 4,921 (1,900) 47 (18) 4,968 (1,918) 1,928,655 392 (1,020)
 දකුණු පළාත Area map of Southern Province of Sri Lanka Galle 1 ඔක්තොම්බර් 1833 5,383 (2,078) 161 (62) 5,544 (2,141) 2,477,285 460 (1,200)
 ඌව Area map of Uva, Sri Lanka Badulla 1886 8,335 (3,218) 165 (64) 8,500 (3,300) 1,266,463 152 (390)
 බස්නාහිර Area map of Western Province of Sri Lanka Colombo 1 ඔක්තොම්බර් 1833 3,593 (1,387) 91 (35) 3,684 (1,422) 5,851,130 1,628 (4,220)
Total 62,705 (24,211) 2,905 (1,122) 65,610 (25,330) 20,359,439 325 (840)

See also[සංස්කරණය]

Notes[සංස්කරණය]

  1. Population density has been calculated using the land area rather than the total area.


මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. ප්‍රොවින්සස් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා, ස්ටැටොයිඩ්ස්
  2. ප්‍රොවින්සල් කවුන්සිල්ස්, දි ඔෆිෂල් වෙබ්සයිට් ඔෆ් ද ගවන්මන්ට් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා
  3. 3.0 3.1 3.2 "Table 1.1: Area of Sri Lanka by province and district" (PDF). Statistical Abstract 2014. Department of Census and Statistics, Sri Lanka. 
  4. "Census of Population and Housing of Sri Lanka, 2012 – Table A1: Population by district, sex and sector" (PDF). Department of Census & Statistics, Sri Lanka. 


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ශ්‍රී_ලංකාවේ_පළාත්&oldid=427667" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි