ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් නවයක් ඇත. 19වන සියවසෙහි සිට මෙම පළාත් පැවතුනද 1987 දී ශ්‍රී ලංකාවේ 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සඳහා 1987 දී 13වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය වෙතින් පළාත් සභා පිහිටුවන තුරු වන තෙක් නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහි දේශපාලනමය හා පරිපාලනමය බලතල ඒවා සතුව නොපැවතිනි [1][2] .

පළාත්[සංස්කරණය]

වත්මන්[සංස්කරණය]

සියළු ජනගහණ දත්ත සපයාගෙන ඇත්තේ 2001 දී පැවැත්වුනු ඉතාමත් මෑත ජන සංගණනය වෙතිනි. ආරක්ෂක හේතුන් නිසාවෙන් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත් ජන සංගණනයෙහිදී සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය කොට නොමැත. එබැවින්, එම දිස්ත්‍රික්කයන්හී ජනගහණ සංඛ්‍යාන දත්ත ඇස්තමේන්තු වෙති.[3] මේවා * සංකේතය මාර්ගයෙන් සලකුණු කොට ඇත.

පළාත් දක්වන ශ්‍රී ලංකාවේ සිතියමක්.
නම ප්‍රදේශ සිතියම පළාත් අගනුවර නිර්මිත දිනය භූමි වර්ග ප්‍රමාණය ගොඩතර දිය වර්ග ප්‍රමාණය මුළු වර්ග ප්‍රමාණය ජනගහණය ජනගහණ ඝනත්වයy[N 1]
මධ්‍යම Area map of Central Province of Sri Lanka මහනුවර &00000000000000010000001 ඔක්තොම්බර 1833 &00000000000000060000005,575 කිමී2[convert: unknown unit] &000000000000000700000099 කිමී2[convert: unknown unit] &00000000000000060000005,674 කිමී2[convert: unknown unit] 2,423,966 &0000000000000002000000435/කිමී2[convert: unknown unit]
නැගෙනහිර Area map of Eastern Province of Sri Lanka ත්‍රිකුණාමලය &00000000000000020000001 ඔක්තොම්බර 1833 &00000000000000020000009,361 කිමී2[convert: unknown unit] &0000000000000002000000635 කිමී2[convert: unknown unit] &00000000000000020000009,996 කිමී2[convert: unknown unit] 1,419,602* &0000000000000006000000152/කිමී2[convert: unknown unit]
උතුරු මැද Area map of North Central Province of Sri Lanka අනුරාධපුරය &00000000000000070000001873 &00000000000000010000009,741 කිමී2[convert: unknown unit] &0000000000000001000000731 කිමී2[convert: unknown unit] &000000000000000100000010,472 කිමී2[convert: unknown unit] 1,104,677 &0000000000000009000000105/කිමී2[convert: unknown unit]
උතුරු Area map of Northern Province of Sri Lanka යාපනය &00000000000000030000001 ඔක්තොම්බර 1833 &00000000000000040000008,290 කිමී2[convert: unknown unit] &0000000000000003000000594 කිමී2[convert: unknown unit] &00000000000000030000008,884 කිමී2[convert: unknown unit] 1,040,963* &0000000000000008000000117/කිමී2[convert: unknown unit]
වයඹ Area map of North Western Province of Sri Lanka කුරුණෑගල &00000000000000060000001845 &00000000000000060000007,506 කිමී2[convert: unknown unit] &0000000000000004000000382 කිමී2[convert: unknown unit] &00000000000000050000007,888 කිමී2[convert: unknown unit] 2,169,892 &0000000000000005000000275/කිමී2[convert: unknown unit]
සබරගමුව Area map of Sabaragamuwa, Sri Lanka රත්නපුරය &00000000000000090000001889 &00000000000000080000004,921 කිමී2[convert: unknown unit] &000000000000000900000047 කිමී2[convert: unknown unit] &00000000000000080000004,948 කිමී2[convert: unknown unit] 1,801,331 &0000000000000004000000364/කිමී2[convert: unknown unit]
දකුණු Area map of Southern Province of Sri Lanka ගාල්ල &00000000000000040000001 ඔක්තොම්බර 1833 &00000000000000070000005,383 කිමී2[convert: unknown unit] &0000000000000006000000161 කිමී2[convert: unknown unit] &00000000000000070000005,544 කිමී2[convert: unknown unit] 2,278,271 &0000000000000003000000411/කිමී2[convert: unknown unit]
ඌව Area map of Uva, Sri Lanka බදුල්ල &00000000000000080000001886 &00000000000000030000008,335 කිමී2[convert: unknown unit] &0000000000000005000000165 කිමී2[convert: unknown unit] &00000000000000040000008,500 කිමී2[convert: unknown unit] 1,177,358 &0000000000000007000000139/කිමී2[convert: unknown unit]
බස්නාහිර Area map of Western Province of Sri Lanka කොළඹ &00000000000000050000001 ඔක්තොම්බර 1833 &00000000000000090000003,593 කිමී2[convert: unknown unit] &000000000000000800000091 කිමී2[convert: unknown unit] &00000000000000090000003,684 කිමී2[convert: unknown unit] 5,381,197 &00000000000000010000001,461/කිමී2[convert: unknown unit]
මුළු 62,705 කිමී2[convert: unknown unit] 2,806 කිමී2[convert: unknown unit] 65,511 කිමී2[convert: unknown unit] 19,837,934 316/කිමී2[convert: unknown unit]

මේවාද බලන්න[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. ප්‍රොවින්සස් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා, ස්ටැටොයිඩ්ස්
  2. ප්‍රොවින්සල් කවුන්සිල්ස්, දි ඔෆිෂල් වෙබ්සයිට් ඔෆ් ද ගවන්මන්ට් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා
  3. යුරෝපා පබ්ලිකේෂන්ස් ස්ටාෆ්, ed (2002). ෆා ඊස්ට් ඇන්ඩ් ඔස්ට්‍රලාසියා 2003. රූට්ලේජ්. පිටුව. 1524. ISBN 1-85743-133-2. http://books.google.com/books?id=LclscNCTz9oC&pg=PA1524&dq=%22Sri+Lanka%22%2B%2225+Districts%22. 
  1. ජනගහණ ඝනත්වය ගණනය කර ඇත්තේ භූමි වර්ග ප්‍රමාණය අනුව මිස මුළු වර්ග ප්‍රමාණය අනුව නොවේ.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ශ්‍රී_ලංකාවේ_පළාත්&oldid=383657" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි