අනුරාධපුර පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය ඉස්මතු කොට දැක්වුනු ශ්‍රී ලංකාවේ සිතියමක්
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය ඉස්මතු කොට දැක්වුනු ශ්‍රී ලංකාවේ සිතියමක්
රට ශ්‍රී ලංකාව
පළාතඋතුරු මැද පළාත
විශාලතම නගරයඅනුරාධපුර
සරිය
 • මුළු7,179 කිමී2 (2,772 සතරැස් සැත)
 • භූමිය6,664 කිමී2 (2,573 සතරැස් සැත)
 • ජලය515 කිමී2 (199 සතරැස් සැත)
ජනගහණය(2001)
 • මුළු745,693
 • ඝණත්වයBad rounding here100/කිමී2 (Bad rounding here270/වර්ග සැත)
වේලා කලාපශ්‍රී ලංකාව (UTC+05:30)
ISO 3166 කේතයLK-71

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු මැද පළාතේ පිහිටි දිස්ත්‍රික්කයකි. දිස්ත්‍රික්කයේ සම්පූර්ණ භූමි වර්ගප්‍රමාණය වර්ග කිමී 7,179 කි. සම්පූර්ණ ජනගහණය ( 2001දි ) 745,693 ක් විය.

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]