ශ්‍රී ලංකාවේ තේ නිෂ්පාදනය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

විදේශ විනියමය ලබා ගැනීමේ ප්‍රධාන ප්‍රභවය ලංකාවේ තේ නිෂපදනයි.එය දල දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 2% පමණ වේ එය ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයෙන් දල වශයෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 700ක් පමණ වේ මිලියන 1 වැඩ වැඩි පරිසක් ඍජුවම හෝ වක්‍රව සම්බන්දව ඇත. වසර 1995 දී, තේ වගා කිරීම් හා වතු සම්බන්ද නියැලුණු ගණන 215338 වේ.ශ්‍රී ලංකාව ලෝක තේ නිෂ්පාදනයේ 4 ස්ථානයේ සිටි. එය ලෝක තේ අපනයනේ ප්‍රමුකය විය. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 23% කි