ශ්‍රී ලංකාවෙහි කැබිනට් මණ්ඩලය

විකිපීඩියා වෙතින්
(ශ්‍රී ලංකාවේ කැබිනට් මණ්ඩලය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
Coat of arms of Sri Lanka, showing a lion holding a sword in its right forepaw surrounded by a ring made from blue lotus petals which is placed on top of a grain vase sprouting rice grains to encircle it. A Dharmacakra is on the top while a sun and moon are at the bottom on each side of the vase.
පහත දැක්වෙන් කාණ්ඩවලට අයත් වේ:
ශ්‍රී ලංකාවේ
දේශපාලනය හා රජය


ශ්‍රී ලංකාවේ කැබිනට් මණ්ඩලය යනු, පාර්ලිමේන්තුවට වගකිව යුතු කැබිනට් ඇමතිවරුන්ගෙන් සැදි මණ්ඩලය යි.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

බාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]