විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/අගෝස්තු

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

තෝරාගත් සංවත්සර/අද දවස ගැන ලේඛනාගාරය
ජනවාරිපෙබරවාරිමාර්තුඅප්‍රේල්මැයිජුනිජූලිඅගෝස්තුසැප්තැම්බර්ඔක්තොම්බර්නොවැම්බර්දෙසැම්බර්


තෝරාගත් සංවත්සර සඳහා මෑත වෙනස්වීම්තෝරාගත් සංවත්සර සංස්කරණයේ මාර්ගෝපදේශයන්


දැන් වෙලාව 01:09 සිකුරාදා, මාර්තු 23, 2018 (UTC) – මෙම පිටුවේ ක්‍ෂය විමෝචනය කරන්න


1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

අගෝස්තු 1: බෙනින්හි ජාතික නිදහස් දිනය.

ෆ්‍රැන්සිස් ස්කොට් කී


තවත් සිදුවීම්: ජූලි 31 අගෝස්තු 1 අගෝස්තු 2

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 2: මැසඩෝනියානු සමූහාණ්ඩුවේ උත්සවශ්‍රීයෙන් සැමරෙන සමූහාණ්ඩුවේ දිනය

මැසඩෝනියානු සමූහාණ්ඩුව

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 1 අගෝස්තු 2 අගෝස්තු 3

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 3: නයිජර් රාජ්‍යයේ නිදහස් දිනය (1960)

නයිජර්

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 2 අගෝස්තු 3 අගෝස්තු 4

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 4: කුක් දිවයින්හී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා දිනය (1965)

කුක් දිවයින්

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 3 අගෝස්තු 4 අගෝස්තු 5

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 5: බර්කිනා ෆාසෝහී නිදහස් දිනය (1960);

බර්කිනා ෆාසෝ

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 4 අගෝස්තු 5 අගෝස්තු 6

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 6: රූප විපර්යාස මංගල්‍යය (ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුන); බොලිවියාවෙහි (1825) සහ ජැමෙයිකාවෙහි (1962) නිදහස් දිනය

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 5 අගෝස්තු 6 අගෝස්තු 7

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 7: ඇසිරියානු ප්‍රාණපරිත්‍යාගවරුන්ගේ දිනය (1933); අයිවරි කෝස්ට්හී නිදහස් දිනය ( 1960)

අයිවරි කෝස්ට්

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 6 අගෝස්තු 7 අගෝස්තු 8

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 8:තායිවානයේ පියවරුන්ගේ දිනය

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 7 අගෝස්තු 8 අගෝස්තු 9

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


හත්වන එඩ්වඩ් රජු

අගෝස්තු 9: ලෝක ආදිවාසී ජනතාවගේ ජාත්‍යන්තර දිනය

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 8 අගෝස්තු 9 අගෝස්තු 10

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 10: ශුද්ධවූ ලෝරන්ස් තුමාගේ මංගල්‍යය දිනය (රෝමානු කතෝලික සභාව)

මියුසී ඩු ලූර්

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 9 අගෝස්තු 10 අගෝස්තු 11

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 11: චෑඩ් රාජ්‍යයේ නිදහස් දිනය (1960)

හයවන ඇලෙක්සැන්ඩර් පාප් වහන්සේ

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 10 අගෝස්තු 11 අගෝස්තු 12

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 12

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 11 අගෝස්තු 12 අගෝස්තු 13

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 13: අද දිනය සඳහා කිසිවක් තෝරාගෙන නොමැතග

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 12 අගෝස්තු 13 අගෝස්තු 14

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 14: පකිස්තානයේ නිදහස් දිනය (1947)

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 13 අගෝස්තු 14 අගෝස්තු 15

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 15: ස්වර්ගාරෝපණ මංගල්‍යය (ක්‍රිස්තියානි ආගම); කොංගෝවේ (1960) සහ ඉන්දියාවේ (1947) නිදහස් දිනය; උතුරු සහ දකුණු කොරියාවේ විමුක්ති දිනය (1945)

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 14 අගෝස්තු 15 අගෝස්තු 16

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 16: පැරගුවේ රාජ්‍යයේ ළමා දිනය

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 15 අගෝස්තු 16 අගෝස්තු 17

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 17: ඉන්දුනීසියාවේ නිදහස් දිනය (1945)

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 16 අගෝස්තු 17 අගෝස්තු 18

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 18: ඕස්ට්‍රේලියාවේ ලොං ටං දිනය (1966)

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 17 අගෝස්තු 18 අගෝස්තු 19

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 19: රූප විපර්යාස මංගල්‍යය (ජූලියානු දින දසුන); ඇෆ්ගනිස්තානයේ නිදහස් දිනය (1919)

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 18 අගෝස්තු 19 අගෝස්තු 20

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 20: අවතාර උත්සවය (චීන දින දර්ශනය, 2013); එස්ටෝනියාවෙහි නිදහස පුනස්ථාපන දිනය (1991);

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 19 අගෝස්තු 20 අගෝස්තු 21

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 21: අද දිනය සඳහා කිසිවක් තෝරාගෙන නැත.


තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 20 අගෝස්තු 21 අගෝස්තු 22

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 22: පරලෝක රාජේශ්වරි මංගල්‍යය දිනය (රෝමානු කතෝලික සභාව);

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 21 අගෝස්තු 22 අගෝස්තු 23

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 23: කැනඩාවෙහි සහ යුරෝපියානු සංගමයෙහි ස්ටාලින්වාදයට හා නාසිවාදයට ගොදුරුව පීඩාවට පත්වූවන් අනුස්මරණය සඳහා දිනය/කළු පීත්තපටි දිනය

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 22 අගෝස්තු 23 අගෝස්තු 24

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 24

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 23 අගෝස්තු 24 අගෝස්තු 25

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 25: උරුගුවේ රාජ්‍යයෙහි නිදහස් දිනය (1825)

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 24 අගෝස්තු 25 අගෝස්තු 26

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 26: එක්සත් ජනපදයේ කාන්තාවන්ගේ සමානාත්මතා දිනය

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 25 අගෝස්තු 26 අගෝස්තු 27

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 27:

  • 1896 – එක්සත් රාජධානිය සහ සැන්සිබාර් සුල්තාන් රාජ්‍යය යුධ වැදුනු අතර, ගැටුම ඇතිවී පැයකට අඩු කාලයක් තුලදී සැන්සිබාරය යටත් විය.
  • 1965 - ස්විස්-ප්‍රංශ වාස්තු විද්‍යාඥයෙක්, මොස්තර රචකයෙක්, නගර නිර්මාණකරුවෙක්, ලේඛකයෙක් සහ සිත්තරෙක් වූ චාල්ස්-එඩුවර්ඩ් ජිනරෙට්-ග්‍රිස් හෙවත් ලෙ කොබූසියර්, විපත.
  • 1991 - මෝල්ඩෝවා, සෝවියට් සංගමය වෙතින් නිදහස ප්‍රකාශ කිරීම.

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 26අගෝස්තු 27අගෝස්තු 28

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 28: ස්වර්ගාරෝපණ මංගල්‍යය (ජූලියානු දින දසුන)

ලසිත් මාලිංග

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 27අගෝස්තු 28අගෝස්තු 29

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 29: ස්නාවක ජුවාම් තුමාගේ හිස ගසා දැමුමෙහි මංගල්‍යය දිනය (ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුන); රක්ෂා බන්ධන (හින්දු ආගම, 2015);

ජෝන් මැකේන්

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 28අගෝස්තු 29අගෝස්තු 30

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 30: කසකස්තානයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා දිනය (1995); පේරූහී ලීමාහී ශුද්ධවූ රෝස් මුනිවරියගේ දිනය; තුර්කියේ ජයග්‍රහණ දිනය

ෂාක්ලුවිස් ඩේවිඩ්


තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 29අගෝස්තු 30අගෝස්තු 31

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


අගෝස්තු 31: මලයාසියාවේ (1957) සහ ට්‍රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝහී (1962) නිදහස් දිනය

මරීයා මොන්ටසෝරි

තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 30අගෝස්තු 31සැප්තැම්බර් 1

දැන් වේලාව 2018 මාර්තු 23 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


තෝරාගත් සංවත්සර/අද දවස ගැන ලේඛනාගාරය
ජනවාරිපෙබරවාරිමාර්තුඅප්‍රේල්මැයිජුනිජූලිඅගෝස්තුසැප්තැම්බර්ඔක්තොම්බර්නොවැම්බර්දෙසැම්බර්


තෝරාගත් සංවත්සර සඳහා මෑත වෙනස්වීම්තෝරාගත් සංවත්සර සංස්කරණයේ මාර්ගෝපදේශයන්


දැන් වෙලාව 01:09 සිකුරාදා, මාර්තු 23, 2018 (UTC) – මෙම පිටුවේ ක්‍ෂය විමෝචනය කරන්න