දෙසැම්බර් 22

විකිපීඩියා වෙතින්
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
මෑත වර්ෂයන්හී දෙසැම්බර් 22
2012 (සෙනසුරාදා)
2011 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2010 (බදාදා)
2009 (අඟහරුවාදා)
2008 (සඳුදා)
2007 (සෙනසුරාදා)
2006 (සිකුරාදා)
2005 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2004 (බදාදා)
2003 (සඳුදා)

දෙසැම්බර් 22, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 356 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 357 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින නවයක් ඇත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දෙසැම්බර්_22&oldid=393666" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි