විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/අගෝස්තු 1

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අගෝස්තු 1: බෙනින්හි ජාතික නිදහස් දිනය.

ෆ්‍රැන්සිස් ස්කොට් කී


  • 1779 - එක්සත් ජනපදයෙහි ජාතික ගීයෙහී පද රචනය සිදු කල ෆ්‍රැන්සිස් ස්කොට් කී, උපත.

    තවත් සිදුවීම්: ජූලි 31 අගෝස්තු 1 අගෝස්තු 2