විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/අගෝස්තු 10

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අගෝස්තු 10: ශුද්ධවූ ලෝරන්ස් තුමාගේ මංගල්‍යය දිනය (රෝමානු කතෝලික සභාව)

මියුසී ඩු ලූර්

  • 1793සිතුවම් 537 සහිත ප්‍රදර්ශනයකින්, ලූර් කෞතුකාගාරය නිල වශයෙන් පැරිසියේදී විවෘත වෙයි.

    තවත් සිදුවීම්: අගෝස්තු 9 අගෝස්තු 10 අගෝස්තු 11