පරිශීලක:Shwetha

  විකිපීඩියා වෙතින්

  altissima quaeque flumina minimo sono labi

  Gnu-color-reiss-head.jpg


  Working Wikimedian's Barnstar.png කාර්‍ය්‍යශූරයාගේ රන්තරුව
  country data templates විමසමින් කරන මෙහෙවර මුල් කොට, අනෙක් දායකත්වයන් ද අගයමින්... නංගයා මතන්න 06:54, 16 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)
  Special Barnstar Hires.png විශේෂ රන්තරුව
  ඔබේ දායකත්වය හා දැනුම අගය කරමි. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 10:57, 6 මාර්තු 2011 (යූටීසී)
  Working Wikimedian's Barnstar.png කාර්‍ය්‍යශූරයාගේ රන්තරුව
  ඔබේ කැපවුණු දායකත්වය අගය කරමි ​සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 09:05, 13 ජූනි 2011 (යූටීසී)
  WikiDefender Barnstar Hires.png


  විකිපීඩියාවේ ආරක්‍ෂකයා
  සිංහල විකිපීඩියාව ගැන ඇති අවංක කැක්කුමටත්, එය රැක ගැනුමට දරන අපමණ වෙහෙස වෙනුවෙනුත්.... නංගයා මතන්න 05:45, 27 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)


  මෙම සංස්කාරකවරයා අභ්‍යාසලාභී සංස්කාරකයෙක් වන අතර මෙම සේවා ලාංඡනය ප්‍රදර්ශනය සඳහා සුදුසුකම් ලබා සිටී.
  Working Wikimedian's Barnstar.png කාර්‍ය්‍යශූරයාගේ රන්තරුව
  සිංහල විකිපීඩියාවට කරුණු එක්කිරීමට ඔබ වෙන්කරනා කාලය සහ ශ්‍රමය වෙනුවෙන් මාගේ ප්‍රණාමය​ Singhalawap (talk) 18:01, 27 දෙසැම්බර් 2012 (යූටීසී)
  Kindness Barnstar Hires.png The Random Acts of Kindness Barnstar
  විකිපීඩියාව කෙරෙහි මනා අවධානයෙන් හා සිහියෙන් කටයුතු කිරීම වෙනුවෙන් පිරිනමමි. -- දසුන් දසුන් 11:58, 31 ජනවාරි 2014 (යූටීසී)
  Civility Barnstar Hires.png The Civility Barnstar
  ඇයි ඔබ පරිපාලකත්වයට අයදුම් නොකරන්නේ? Randeerjayasekara (talk) 17:39, 15 ඔක්තොම්බර් 2014 (යූටීසී)


  SpecialBarnstar.png විශේෂ රන්තරුව
  සිංහල විකිපීඩියාව සදහා ඔබ සංස්කරණයන් 34,000 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් කරමින් ලබාදී ඇති දායකත්වය අගය කිරීම සඳහා මෙම විශේෂ රන්තරුව පුදකර සිටිමි.​ Mr. 1100100 (Talk) 13:00, 25 දෙසැම්බර් 2014 (යූටීසී)


  Original Barnstar Hires.png The Original Barnstar
  ඔබගේ සේවය අගය කරනුවස් මෙය ප්‍රධානය කරමි. Buddhikadissanayake (talk) 16:32, 14 ජූලි 2015 (යූටීසී)
  Starsinthesky.jpg සුපිරි දායකත්වය
  වසර 5 ක් තුළ සංස්කරණ 30, 000 ක් පමණ සිදු කරමින් ඔබ සිංහල විකිපීඩියාවට ලබා දුන් 'සුපිරි දායකත්වය' ඉතාමත් අගය කරන අතර ඉදිරියට ද එම දායකත්වය අපේක්ෂා කරන්නෙමු. ('මයි ලව් ෆ්‍රොම් ද ස්ටාර්' බලන්නත් ඕන තමයි! SInnocent.gif ) ස්තුතියි ඔබට Randeerjayasekara (talk) 19:19, 3 ඔක්තෝබර් 2015 (යූටීසී)


  Oddball barnstar green dark an.gif අමුතු තරුව සම්මානය
  Thank you for covering every fields and lot of people will find your work useful.--Randeer (talk) 13:45, 25 ඔක්තෝබර් 2015 (යූටීසී)
  Asia medal.svg The Asian Month Barnstar
  Thanks for your great contribution in Wikipedia Asian Month 2015! --Sudheera1994 (talk) 15:15, 22 දෙසැම්බර් 2015 (යූටීසී)


  Asia medal.svg ආසියානු මාසයේ රන් තරුව
  විකිපීඩියා ආසියානු මාසය සදහා ඔබ ලබාදුන් අගනා දායකත්වයට බෙහෙවින් ස්තූතියි! -- Mr. 1100100 (Talk) 04:09, 29 දෙසැම්බර් 2015 (යූටීසී)


  2015 WAM.jpg මෙම පරිශීලකයා 2015 විකිපීඩියා ආසියානු මාසය සඳහා තෝරාපත්කරගනු ලැබූ ආසියානු තානාපතිවරයා වේ.(සත්‍යාපනය)


  White Lion.jpg
  51,000+ මෙම පරිශීලකයා 51,000 ට වඩා සංස්කරණ දායකත්වයක් විකිපීඩියාවට දක්වා ඇත.
  34,880+ මෙම පරිශීලකයා විසින් 34,880 ට වඩා දායකත්වයක් විකිපීඩියා ලිපි සඳහා සිදු කර ඇත.
  Ellipse sign 1.svg  27 අගෝ 2018 දිනය වන විට මෙම පරිශීලකයා සංස්කරණ සංඛ්‍යාව අනුව විකිපීඩියානුවෝ ලැයිස්තුවෙහි 1 වන අනුස්ථිතියෙහි පසුවෙයි.
  si-n මෙම පරිශිලකයාගේ මව්බස සිංහල භාෂාවයි.


  en-3 This user can read and write fluently in English.
  Admin mop question.svg මෙම පරිශීලකයා සිංහල විකිපීඩියාවේ පරිපාලකවරයෙකු නොවනමුත් යම් දිනක එසේ වීමට හැකිවෙතැයි අපේක්‍ෂා කරයි.
  "https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Shwetha&oldid=549897" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි