Jump to content

කාම

විකිපීඩියා වෙතින්
මෙම ලිපිය වැඩිදියුණු කළයුතුව ඇත.
වෙනත් භාෂා විකිලිපියක් පදනම්ව පරිවර්තනය කිරීමෙන් හෝ ඔබ මෙම මාතෘකාව පිලිබඳව දැනුවත්නම්, අලුත් කරුණු එක්කිරීමෙන් සහ සංශෝධනයෙන් හෝ දායකවන්න.

ථේරවාද
බුදුදහම

   

රටවල්

  ශ්‍රී ලංකාව
කාම්බෝජය • ලාඕසය
මියන්මාරය • තායිලන්තය
 

ග්‍රන්ථ

 

පාළි ත්‍රිපිටකය
අටුවා
ටීකා

 

ඉතිහාසය

 

නිකාය-භේදයට පෙර බුද්ධාගම
අතීත ගුරුකුල • Sthavira
Asoka • තුන්වන සංගායනාව
Vibhajjavada
මිහිඳු මහ රහතන්වහන්සේ
සංඝමිත්තා තෙරණිය
දීපවංශය • මහාවංශය
බුද්ධඝෝෂ හිමි

 

ධර්මය

 

සංසාරය • නිර්වාණය
මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව
ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය
චතුරාර්ය සත්‍යය
නිර්වාණ මාර්ගඵල
සිල්පද • තෙරුවන්

 

කාම (Skt., Pali; Devanagari: काम) means pleasure, sensual gratification, sexual fulfillment, pleasure of the senses, desire, eros, the aesthetic enjoyment of life. In Hinduism, kāma is regarded as one of the four ends of man (purusharthas): the others are worldly status (artha), duty (dharma) and inner freedom (moksha). Kama-deva is the personification of this, a god equivalent to the Greek Eros and the Roman Cupid. Kama-rupa is a subtle body or aura composed of desire, while Kama-loka is the realm this inhabits, particularly in the afterlife.

බෞද්ධ මතය[සංස්කරණය]

In Buddhism's Pali Canon, the Buddha renounced (Pali: nekkhamma) sensuality (kāma) en route to his Awakening.[1] The Buddhist lay practitioner recites daily the Five Precepts, the third of which is a commitment to abstain from "sexual misconduct" (kāmesu micchācāra).[2] Typical of Pali Canon discourses, the Dhammika Sutta (Sn 2.14) includes a more explicit correlate to this precept when the Buddha enjoins a follower to "observe celibacy or at least do not have sex with another's wife ".[3]

The Indian god Kama[සංස්කරණය]

Kāmadeva is the හින්දු god of love.[4] He is represented as young and handsome man, sometimes with wings, who wields a bow and arrows. His bow is made of sugar cane, the season of spring, and the gentle breeze. His epithets include Ragavrinta (Stalk of Passion), Ananga (incorporeal), Kandarpa ("God of amour"), Manmatha (churner of hearts), Manosij (He Who Arises from the Mind; the contraction of the Sanskrit phrase Sah Manasah Jāta), Madana (intoxicating), Ratikānta (lord of the seasons), Pushpavān, Pushpadhanva (one with bow of flowers) or just Kāma ("desire").

According to the Shiva Purāna Kāmadeva is a son of Brahma, creator of the universe. According to the Skanda Purāna Kāmadeva is a brother of Prasuti; they are both the children of Shatarupa. Later interpolations consider him Vishnu's son.[5] Kāmadeva is wed to Ratī, a daughter of Prasuti and Daksha (another son/creation of Brahmā). According to some, Kāmadeva was also once reincarnated as Pradyumna, the son of Krishna and Rukminī. The Stala Purāna indicates that Kamadeva was reduced to ashes after disturbing the meditation of Shiva at Kameshwara temple, Aragalur. This temple has ashta Bhairava (8 bhairava) statues.


Theosophy: kama, kamarupa and kamaloka[සංස්කරණය]

In the Theosophy of Blavatsky, Kama is the fourth principle of the septenary, associated with emotions and desires, attachment to existence, volition, and lust/[6]

The Kamarupa (desire-form) is a "form" or subtle body created of mental and physical desires and thoughts, a form that survives the death of the body. After death three of the seven "principles" or planes of consciousness, the body, its astral prototype and physical vitality, being of no further use, remain on earth. The three higher principles merge into the state of Devachan, in which state the Higher Ego will remain until reincarnation. The eidolon, the "image", the pale copy of the man that was, persists for a period of time determined by the past life. Bereft as of its higher mind, spirit and physical senses it will gradually fade and disintegrate. But if forcibly drawn back from Kamaloka (desire world) into the terrestrial sphere by the passionate desires and appeals of the surviving friends or by necromantic practices the Kamarupa may become a vampire feeding on the vitality of those anxious for its company. In India these eidola, called Pisachas, are much dreaded.[7]

Kamaloka is a semi-material plane, subjective and invisible to humans, where disembodied "personalities", the astral forms, called Kamarupa remain until they fade out from it by the complete exhaustion of the effects of the mental impulses that created these eidolons of human and animal passions and desires. It is associated with Hades of ancient Greeks and the Amenti of the Egyptians, the land of Silent Shadows; a division of the first group of the Trailõkya.

Sources[සංස්කරණය]

  • H. P. Blavatsky, 1892. The Theosophical Glossary. London: The Theosophical Publishing Society

See also[සංස්කරණය]

References[සංස්කරණය]

  1. See, for instance, Dvedhavitakka Sutta (MN 19) (Thanissaro, 1997a).
  2. See, for instance, Khantipalo (1995).
  3. (Ireland, 1982).
  4. The Book of Hindu Imagery: Gods, Manifestations and Their Meaning By Eva Rudy Jansen p. 93
  5. The Book of Hindu Imagery: Gods, Manifestations and Their Meaning By Eva Rudy Jansen p. 93
  6. Farthing 1978 p.210.
  7. Theosophical Glossary, 1892

External links[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Hinduism footer small

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කාම&oldid=591705" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි