හින්දු දෙවිවරු

විකිපීඩියා වෙතින්

Within Hinduism a large number of personal gods are worshipped as murtis. These beings are either aspects of the supreme Brahman, avatars of the supreme being, or significantly powerful entities known as devas. The exact nature of belief in regards to each deity varies between differing Hindu denominations and philosophies. Often these beings are depicted in humanoid, or partially humanoid forms, complete with a set of unique and complex iconography in each case. In total, there are 330 thousands of these supernatural beings in various Hindu traditions.[1]

Notes[සංස්කරණය]

  1. Ramesh, Randeep (2008-05-28). "Fall of the House of Shah: End of an Era for the World's Last Hindu Monarchy". The Guardian. සම්ප්‍රවේශය 2010-06-26.

External links[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Hinduism footer small

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=හින්දු_දෙවිවරු&oldid=593938" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි