අම්පාර මැතිවරණ කොට්ඨාසය (1960-1989)

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

අම්පාර මැතිවරණ කොට්ඨාසය මාර්තු 1960 සහ පෙබරවාරි 1989 අතරතුර ශ්‍රී ලංකාවෙහි මැතිවරණ කොට්ඨාස අතුරින් එකක් විය. මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාසය නම් ලද්දේ නැගෙනහිර පළාතේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ, අම්පාර නගරය අනුව යමිනි . ශ්‍රී ලංකාවේ 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව විසින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් තෝරා පත්කර ගැනුම සඳහා සමානුපාතික නියෝජන මැතිවරණ ක්‍රමය හඳුන්වාදෙන ලදි . එවිට පැවැති බොහෝ දුරට ඒක-මන්ත්‍රී මැතිවරණ කොට්ඨාස වූ කොට්ඨාස 160 වෙනුවට බහු-මන්ත්‍රී මැතිවරණ කොට්ඨාස 22 ක් ඇති කරන ලදි.[1] සමානුපාතික නියෝජනය යටතේ පැවැත්වුනු පළමු මැතිවරණය වන 1989 මහා මැතිවරණයේදී අම්පාර මැතිවරණ කොට්ඨාසය වෙනුවට අම්පාර බහු-මන්ත්‍රී මැතිවරණ කොට්ඨාසය ආදේශ කරනු ලදුවත් බහු-මන්ත්‍රී මැතිවරණ කොට්ඨාසය තුල ඡන්ද කොට්ඨාසයක් ලෙස අම්පාර දිගටම පවතියි

1960 (මාර්තු) පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

19 මාර්තු 1960 දිනදී පැවැත්වුනු සතරවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාසය සඳහා ප්‍රතිඵල:[2]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
විජයබාහු විජයසිංහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අත 4,237 32.09%
එම්.එස්. බක්මීවැව මහජන එක්සත් පෙරමුණ කරත්ත රෝදය 3,829 29.00%
ඩී.පී. ගුණතිලක එක්සත් ජාතික පක්ෂය අලියා 2,962 22.43%
ඒ.එස්. ද සිල්වා යතුර 1,577 11.94%
කේ.පී. ඔගෝ සිඤ්ඤෝ හිරු 246 1.86%
ඩී. වික්‍රමාරච්චිගේ කුඩය 184 1.39%
එච්.එම්. අප්පුහාමි කුකුළා 88 0.67%
ඉන්ද්‍රදාස සමරනායක දොඩම් ගෙඩිය 80 0.61%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 13,203 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 188
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 13,391
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 19,535
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 68.55%

1960 (ජූලි) පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

20 ජූලි 1960 දිනදී පැවැත්වුනු පස්වන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාසය සඳහා ප්‍රතිඵල:[3]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
ඉන්ද්‍රසේන සොයිසා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අත 5,710 44.79%
ඩී.පී. ගුණතිලක එක්සත් ජාතික පක්ෂය අලියා 3,713 29.13%
එම්.එස්. බක්මීවැව කරත්ත රෝදය 3,325 26.08%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 12,748 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 79
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 12,827
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 19,535
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 65.66%

1965 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

22 මාර්තු 1965 දිනදී පැවැත්වුනු හයවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාසය සඳහා ප්‍රතිඵල:[4]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
සෙනරත් සෝමරත්න ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අත 10,077 41.20%
කලනසිරි සඳසිංහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය අලියා 7,857 32.12%
එම්.එස්. බක්මීවැව මහජන එක්සත් පෙරමුණ කරත්ත රෝදය 6,524 26.67%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 24,458 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 290
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 24,748
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 32,914
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 75.19%

1970 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

27 මැයි 1970 දිනදී පැවැත්වුනු සත්වන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාසය සඳහා ප්‍රතිඵල:[5]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
සෙනරත් සෝමරත්න ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අත 18,570 55.97%
පී. දයාරත්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය අලියා 14,194 42.78%
වයි.එස්. මිනෝරිස් පුටුව 414 1.25%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 33,178 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 220
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 33,398
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 42,029
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 79.46%

1977 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

21 ජූලි 1977 දිනදී පැවැත්වුනු අටවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාසය සඳහා ප්‍රතිඵල:[6]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
පී. දයාරත්න අලියා 24,581 59.18%
සෙනරත් සෝමරත්න අත 16,009 38.54%
ඒ. සීලරත්න ද සිල්වා යතුර 945 2.28%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 41,535 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 161
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 41,696
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 49,006
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 85.08%

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

  1. "ද ඉලෙක්ටරල් සිස්ටම්". ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව.  zero width joiner character in |publisher= at position 5 (help)
  2. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1960-03-19" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.  zero width joiner character in |publisher= at position 27 (help)
  3. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1960-07-20" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.  zero width joiner character in |publisher= at position 27 (help)
  4. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1965" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.  zero width joiner character in |publisher= at position 27 (help)
  5. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1970" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.  zero width joiner character in |publisher= at position 27 (help)
  6. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1977" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.  zero width joiner character in |publisher= at position 27 (help)

Coordinates: 7°17′0″N 81°40′0″E / 7.28333°N 81.66667°E / 7.28333; 81.66667